wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa wodnego SRw

Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa wodnego SRwStandard wyposażenia samochodu specjalnego
 
Samochód ratownictwa wodnego, typu SRw


          Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako średniego samochodu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań na poziomie specjalistycznym. Samochód ze standardowym wyposażeniem może również wchodzić w skład specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego. Samochód jest środkiem transportu zastępu od 3 do 6 osób.
         Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia oraz  narzędzia ratownicze, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej lub wynikające z zadań specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego, której wyposażenie stanowi samochód. Doposażenie samochodu może się odbywać w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest jako inny specjalny pojazd samochodowy - ratownictwa wodnego  (pkt. 2.2.12 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
SRw
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieszczenie części wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
1. Ilość miejsc dla załogi szt. 3 ÷ 6
2. Wciągarka linowa o maksymalnej sile uciągu min. 50 kN
i długości roboczej (wysuniętej) liny min. 30 m
szt. 1
3. Sprężarka powietrza przenośna o wydajności min. 200 dm3/min i ciśnieniu roboczym min. 20  MPa, z czerpnią powietrza umieszczoną co najmniej na wysokości dachu zabudowy szt. 1
4. Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z modułem w przedziale załogi z możliwością scaningu szt. 1

Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
5. Płetwy regulowane para 4
6. Półmaska nurkowa szt. 4
7. Fajka do oddychania szt. 4
8. System balastowy kpl. 4
9. Nóż nurkowy szt. 4
10. Przyrząd do cięcia (np. sekator) szt. 4
11. Skafander nurkowy typ „suchy”, w komplecie z kapturem szt. 4
12. Ocieplacz kpl. 4
13. Rękawice typ "suchy", 5-palcowe para 4
14. Komputer nurkowy kpl. 4
15. Kompas nurkowy szt. 4
16. Tabele dekompresyjne kpl. 4
17. Tabliczka do pisania pod wodą szt. 4
18. Ubranie ochronne po nurkowaniu, wodoodporne (membranowe) z ocieplaczem kpl. 4
19. Plecak/torba na sprzęt nurkowy szt. 4
20. Maska pełna nadciśnieniowa (umożliwiająca zastosowanie łączności podwodnej - z modułem łączności, zaworem na atmosferę i wężykiem zasilającym) kpl. 4
21. Kask ochronny (umożliwiający pracę z maską pełną
i oświetleniem)
szt. 4
22. Skafander nurkowy typ „suchy”, w komplecie z kapturem
i rękawicami (odporny na środowisko agresywne chemicznie i biologicznie) - do pracy w wodach zanieczyszczonych i skażonych
szt. 2
23. Urządzenie ratowniczo-wyrównawcze (minimalna siła wyporu 20 kg)  szt. 4
24. Automat nurkowy dwustopniowy, o stopniach rozdzielonych wraz z manometrem; automat powinien być przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym 30 MPa (norma PN-EN 250) szt. 4
25. Automat nurkowy dwustopniowy, o stopniach rozdzielonych, II stopień z przewodem o długości minimum 1,2 m; automat powinien być przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym 30 MPa (norma PN-EN 250) szt. 4
26. Uprząż asekuracyjna jedno lub dwuczęściowa,
wraz z min. 3 szt. karabinków zakręcanych
kpl. 4
27. Boja dekompresyjna kpl. 4
28. Butla powietrzna o pojemności min. 1800 l szt. 4
29. Zestaw butlowy „TWINSET” min. 3000 l (co najmniej 2x6 l), z łącznikiem międzybutlowym, z zaworem separującym kpl. 4
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
30. Kołowrotek nurkowy z linką o wytrzymałości min. 70 kg
i długości min. 50 m
kpl. 4
31. Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz"
lub boja SP
szt. 1
32. Rzutka ratownicza szt. 2
33. Kamizelka asekuracyjna (PN-EN 393 lub EN ISO 12402-5), przystosowana do ratownictwa na wodach szybkopłynących, z wyposażeniem (min. gwizdek, nóż ratowniczy, karabinek zakręcany, sygnalizator świetlny) szt. 6
34. Kamizelka ratownicza (PN-EN 395 lub EN ISO 12402-4) szt. 2
35. Zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. deska lodowa, sanie lodowe, tratwa pneumatyczna - wraz z wyposażeniem) kpl. 1
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
36. Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, o napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
37. Podręczny sprzęt burzący (topór, łom, siekiera, młot, bosak krótki, łopata, halligan) kpl. 1
38. Zestaw narzędzi ślusarskich (w skrzynce narzędziowej)* kpl. 1
39. Zestaw szekli, karabinków, kotwic, zbloczy* kpl. 1
40. Śruba lodowa szt. 12
41. Zestaw lin pływających (o wytrzymałości min. 200 kg,
o różnych średnicach od 6 do 12 mm, o łącznej długości min. 200 m)
kpl. 1
42. Lina statyczna (o wytrzymałości min. 25 kN, o łącznej długości min. 100 m), z osprzętem do budowy układu wyciągowego kpl. 1
43. Lornetka szt. 1
44. Balon wypornościowy typu otwartego o wyporności
min. 50 kg
szt. 2
45. Balon wypornościowy typu otwartego o wyporności
min. 500 kg
szt. 2
46. Balon wypornościowy typu otwartego o wyporności
min. 1000 kg
szt. 2
47. Zestaw do napełniania balonów wypornościowych
z minimum dwoma przewodami zasilającymi
kpl. 1
48. Zestaw 4 zawiesi o długości min. 3 m i minimalnym dopuszczalnym obciążeniu roboczym 4 tony, wraz
z szaklami okrągłymi
kpl. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
49. Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 1
50. Koc gaśniczy szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
51. Agregat prądotwórczy o mocy min. 2 kW szt. 1
52. Przedłużacz elektryczny na zwijadle, o długości min. 50 m,
(min. IP 54)
szt. 1
53. Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) szt. 2
54. Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 8
55. Latarka ręczna akumulatorowa* szt. 4
56. Latarka zapasowa* szt. 4
57. Zestaw ładowarek akumulatorowych do latarek kpl. 1
58. System łączności podwodnej, przewodowej - centralka
z zestawem słuchawkowym, dla minimum 2 ratowników-nurków
kpl. 1
59. Moduły łączności do masek pełnych (słuchawka, mikrofon) kpl. 4
60. Kablolina o długości min. 100 m szt. 2
61. Boje i sprzęt do oznakowania terenu działań ratowniczych kpl. 1
62. Zestaw flag (flaga ,,alfa”, flaga A1 "zakaz przejścia") kpl. 1
63. Reflektor poszukiwawczy szt. 1
64. Przenośny system oświetlenia terenu działań ratowniczych kpl. 1
65. Echosonda szt. 1
66. Przenośny odbiornik GPS szt. 1
67. Megafon szt. 1
68. Radiotelefon przenośny z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu, stopień ochrony radiotelefonu IP 68 szt. 4
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
69. Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
70. Butle z tlenem zapewniające zapas tlenu minimum 1 500 l, wraz z reduktorem i szybkozłączem AGA kpl. 1
71. Defibrylator automatyczny (AED) szt. 1
72. Nosze koszowe z pływakami szt. 1
73. Instrukcja postępowania na ewentualność wypadku nurkowego kpl. 1
74. Koce dla poszkodowanych szt. 2
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
75. Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
76. Klin pod koła szt. 2
77. Parawan szt. 1
* uwagi do tabeli:
ad 38 - minimalny skład zestawu narzędzi:
- 4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
- 7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
- 1 szt. szczypce uniwersalne, tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 2 szt. kluczy nastawnych rolkowych, tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
- 12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
- 12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
- 7 szt. kluczy sześciokątnych, tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm),
- 7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
- 2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
- 1 szt. przecinak,
ad 39 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 55 - typ i parametry minimalne latarki ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 56 - typ i parametry minimalne latarki ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 75 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny.
 
 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Wąż tłoczny powlekany Bogdan Gil - 20m

Wąż tłoczny powlekany Bogdan Gil - 20m229,00 zł206,64 zł brutto168,00 zł netto

Koc gaśniczy

Koc gaśniczyZapytaj o cenę

Kamera termowizyjna FLIR K2

Kamera termowizyjna FLIR K27 255,77 zł brutto5 899,00 zł netto

Buty strażackie Strażak - gumowe

Buty strażackie Strażak - gumowe449,00 zł404,47 zł brutto328,84 zł netto

Buty strażackie Proline Plus

Buty strażackie Proline Plus636,54 zł brutto517,51 zł netto

Rękawice strażackie Komfort Eco

Rękawice strażackie Komfort Eco155,00 zł129,00 zł brutto104,88 zł netto

Pompa beczkowa do środka pianotwórczego 132 l/min

Pompa beczkowa do środka pianotwórczego 132 l/min4 399,00 zł4 054,82 zł brutto3 296,60 zł netto

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 H

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 H260,15 zł brutto211,50 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet

Polecamy

Hol sztywny - 32t

Hol sztywny - 32t

785,97 zł brutto639,00 zł netto
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl