wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa wodnego SLRw

Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa wodnego SLRwStandard wyposażenia samochodu specjalnego
 
Samochód ratownictwa wodnego, typu SLRw

         Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako lekkiego samochodu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań na poziomie specjalistycznym. Samochód ze standardowym wyposażeniem może również wchodzić w skład specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego. Samochód jest środkiem transportu zastępu od 3 do 6 osób.
         Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia oraz  narzędzia ratownicze, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej lub wynikające z zadań specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego, której wyposażenie stanowi samochód. Doposażenie samochodu może się odbywać w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest jako inny specjalny pojazd samochodowy - ratownictwa wodnego  (pkt. 2.2.12 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
SLRw
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieszczenie części wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
1. Ilość miejsc dla załogi szt. 3 ÷ 6
2. Wciągarka linowa o maksymalnej sile uciągu min. 35 kN
i długości roboczej (wysuniętej) liny min. 25 m
szt. 1
3. Sprężarka powietrza przenośna o wydajności min. 200 dm3/min i ciśnieniu roboczym min. 20  MPa, z czerpnią powietrza umieszczoną co najmniej na wysokości dachu zabudowy szt. 1
4. Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z modułem
w przedziale załogi z możliwością scaningu
szt. 1
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
5. Płetwy regulowane para 3
6. Półmaska nurkowa szt. 3
7. Fajka do oddychania szt. 3
8. System balastowy kpl. 3
9. Nóż nurkowy szt. 3
10. Przyrząd do cięcia (np. sekator) szt. 3
11. Skafander nurkowy typ „suchy”, w komplecie z kapturem szt. 3
12. Ocieplacz kpl. 3
13. Rękawice typ "suchy", 5-palcowe para 3
14. Komputer nurkowy kpl. 3
15. Kompas nurkowy szt. 3
16. Tabele dekompresyjne kpl. 3
17. Tabliczka do pisania pod wodą szt. 3
18. Ubranie ochronne po nurkowaniu, wodoodporne (membranowe) z ocieplaczem kpl. 3
19. Plecak/torba na sprzęt nurkowy szt. 3
20. Maska pełna nadciśnieniowa (umożliwiająca zastosowanie łączności podwodnej - z modułem łączności, zaworem na atmosferę i wężykiem zasilającym) kpl. 3
21. Kask ochronny (umożliwiający pracę z maską pełną
i oświetleniem)
szt. 3
22. Skafander nurkowy typ „suchy”, w komplecie z kapturem
i rękawicami (odporny na środowisko agresywne chemicznie i biologicznie) - do pracy w wodach zanieczyszczonych i skażonych
szt. 2
23. Urządzenie ratowniczo-wyrównawcze (minimalna siła wyporu 20 kg)  szt. 3
24. Automat nurkowy dwustopniowy, o stopniach rozdzielonych wraz z manometrem; automat powinien być przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym 30 MPa (norma PN-EN 250) szt. 3
25. Automat nurkowy dwustopniowy, o stopniach rozdzielonych,  II stopień z przewodem o długości min.
1,2 m; automat powinien być przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym 30 MPa (norma PN-EN 250)
szt. 3
26. Uprząż asekuracyjna: jedno lub dwuczęściowa
wraz z minimum 3 szt. karabinków zakręcanych
kpl. 3
27. Boja dekompresyjna kpl. 3
28. Butla powietrzna o pojemności minimum 1800 l szt. 4
29. Zestaw butlowy „TWINSET” min. 3000 l (co najmniej 2x6 l), z łącznikiem międzybutlowym, z zaworem separującym kpl. 3
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
30. Kołowrotek nurkowy z linką o wytrzymałości min. 70 kg
i długości min. 50 m
kpl. 3
31. Koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu "węgorz",
lub boja SP
szt. 1
32. Rzutka ratownicza szt. 2
33. Kamizelka asekuracyjna (PN-EN 393 lub EN ISO 12402-5), przystosowana do ratownictwa na wodach szybkopłynących, z wyposażeniem (min. gwizdek, nóż ratowniczy, karabinek zakręcany, sygnalizator świetlny) szt. 6
34. Kamizelka ratownicza (PN-EN 395 lub EN ISO 12402-4) szt. 2
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
35. Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości minimum 370 mm, o napędzie spalinowym, z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
36. Podręczny sprzęt burzący (topór, łom, siekiera, młot, bosak krótki, łopata, halligan) kpl. 1
37. Zestaw narzędzi ślusarskich (w skrzynce narzędziowej)* kpl. 1
38. Zestaw szekli, karabinków, kotwic, zbloczy* kpl. 1
39. Śruba lodowa szt. 10
40. Zestaw lin pływających (o wytrzymałości min. 200 kg,
o różnych średnicach: od 6 do 12 mm, o łącznej długości min. 200 m)
kpl. 1
41. Lina statyczna (o wytrzymałości min. 25 kN, o łącznej długości min. 100 m), z osprzętem do budowy układu wyciągowego kpl. 1
42. Lornetka szt. 1
43. Balon wypornościowy typu otwartego o wyporności
min. 50 kg
szt. 2
44. Balon wypornościowy typu otwartego o wyporności
min. 500 kg
szt. 2
45. Balon wypornościowy typu otwartego o wyporności
min. 1000 kg
szt. 2
46. Zestaw do napełniania balonów wypornościowych
z min. dwoma przewodami zasilającymi
kpl. 1
47. Zestaw 4 zawiesi o długości min. 3 m i minimalnym dopuszczalnym obciążeniu roboczym 4 tony, wraz
z szaklami okrągłymi
kpl. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
48. Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 1
49. Koc gaśniczy szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
50. Agregat prądotwórczy o mocy min. 2 kW szt. 1
51. Przedłużacz elektryczny na zwijadle, o długości min. 50 m,
(min. IP 54)
szt. 1
52. Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) szt. 2
53. Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 8
54. Latarka ręczna akumulatorowa* szt. 3
55. Latarka zapasowa* szt. 3
56. Zestaw ładowarek akumulatorowych do latarek kpl. 1
57. System łączności podwodnej, przewodowej - centralka z zestawem słuchawkowym, dla min. 2 ratowników - nurków kpl. 1
58. Moduł łączności do masek pełnych (słuchawka, mikrofon) kpl. 3
59. Kablolinia o długości min. 100 m szt. 2
60. Boje i sprzęt do oznakowania terenu działań ratowniczych kpl. 1
61. Zestaw flag (flaga ,,alfa”, flaga A1 "zakaz przejścia") kpl. 1
62. Reflektor poszukiwawczy szt. 1
63. Przenośny system oświetlenia terenu działań ratowniczych kpl. 1
64. Echosonda szt. 1
65. Przenośny odbiornik GPS szt. 1
66. Megafon szt. 1
67. Radiotelefon przenośny z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu, stopień ochrony radiotelefonu IP 68 szt. 3
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
68. Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
69. Butle z tlenem zapewniające zapas tlenu min. 1 500 l, wraz z reduktorem i szybkozłączem AGA kpl. 1
70. Defibrylator automatyczny (AED) szt. 1
71. Nosze koszowe z pływakami szt. 1
72. Instrukcja postępowania na ewentualność wypadku nurkowego kpl. 1
73. Koc dla poszkodowanych szt. 2
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
74. Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
75. Klin pod koła szt. 2
76. Parawan szt. 1
* uwagi do tabeli:
ad 37 - minimalny skład zestawu narzędzi:
- 4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
- 7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
- 1 szt. szczypce uniwersalne, tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 2 szt. kluczy nastawnych rolkowych, tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
- 12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
- 12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
- 7 szt. kluczy sześciokątnych, tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm),
- 7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
- 2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
- 1 szt. przecinak,
ad 38 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 54 - typ i parametry minimalne latarki ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 55 - typ i parametry minimalne latarki ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 74 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny.
 
 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Uniwersalna prądownica wodna PW 52 R

Uniwersalna prądownica wodna PW 52 R185,00 zł170,97 zł brutto139,00 zł netto

Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52

Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52501,86 zł brutto408,02 zł netto

Prądownica AWG TURBO 2750

Prądownica AWG TURBO 27503 175,40 zł brutto2 581,63 zł netto

Zestaw SET OF IRONS

Zestaw SET OF IRONS2 399,00 zł2 120,69 zł brutto1 724,14 zł netto

Turbowentylator oddymiający PH-VP 450

Turbowentylator oddymiający PH-VP 4504 530,57 zł brutto3 683,39 zł netto

Kanister metalowy 20l

Kanister metalowy 20lZapytaj o cenę

 • Banner_prawa_kol_Gallet
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl