wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą SLRtBA

Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą SLRtBAStandard wyposażenia samochodu specjalnego
 
Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, typu SLRtBA

          Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako lekkiego samochodu specjalnego, o podstawowym zakresie podejmowanych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego, uzupełnionych o działania gaśnicze małych pożarów. Samochód jest również środkiem transportu dla zastępu od 4 do 6 osób.
          Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia i narzędzia ratownicze, ze względu na specyficzne zagrożenia występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest, jako samochód ratownictwa technicznego (pkt. 2.2.6
PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP:
 
SLRtBA
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
            Przy doborze wyposażenia należy zapewnić kompatybilność wtyczek i gniazd elektrycznych, łączników hydraulicznych i pneumatycznych oraz zapewnić możliwość poprawnego zasilania i współpracy urządzeń pracujących w zestawach.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi (zakres) szt. 4 ÷ 6
 1.  
Pompa pożarnicza wysokociśnieniowa albo agregat gaśniczy wysokociśnieniowy wraz z układem wodno-pianowym typ A 2,5/40
albo
AWP 100/40
 1.  
Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) dm3 750 ÷ 1100
 1.  
Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku
do pojemności zbiornika wodnego)
% 10
 1.  
Urządzenie szybkiego natarcia o parametrach dostosowanych do parametrów pompy lub agregatu, zakończone prądownicą wodną z możliwością podawania piany typ wysokociśn.
 1.  
Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych
do parametrów pompy
szt. 1
 1.  
Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość
od poziomu gruntu I łączna wielkość strumienia świetlnego)
m
lm
4,5
30 000
 1.  
Wciągarka linowa o sile uciągu min. 40 kN i długości roboczej (wysuniętej) liny min. 25 m kpl. 1
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP szt. 1
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 4 ÷ 6*
 1.  
Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, 
klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5)
para 1
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN-EN 14605+A1) szt. 4
 1.  
Rękawice ochronne chemicznie odporne para 4
 1.  
Kalosze wysokie chemicznie odporne para 4
 1.  
Okulary (gogle) ochronne szt. 4
 1.  
Rękawice robocze para 4
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 3
 1.  
Stojak hydrantowy 80 szt. 1
 1.  
Klucz do hydrantów podziemnych szt. 1
 1.  
Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 1
 1.  
Klucz do łączników szt. 2
 1.  
Klucze do pokryw studzienek kpl. 1
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Drabina nasadkowa (przęsło) szt. 2
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 2
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Nożyco-rozpieracz kombi typu min. BK o zdolności cięcia min. G* szt. 1
 1.  
Rozpieracz typu BS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe,
2 łańcuchy z hakami, końcówka do cięcia blach)
kpl. 1
 1.  
Nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G szt. 1
 1.  
Cylinder rozpierający typu min. R120/250 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa, 1 przedłużka o długości min. 150 mm) kpl. 1
 1.  
Cylinder rozpierający typu min. R120/450 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa) kpl. 1
 1.  
Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających szt. 1
 1.  
Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy MTO lub ATO* szt. 1
 1.  
Pompa ręczna/nożna do narzędzi hydraulicznych* szt. 1
 1.  
Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m* kpl. 1
 1.  
Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 15 m
na zwijadle*
kpl. 1
 1.  
Przecinacz do pedałów z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Hydrauliczny wyważacz do drzwi o sile rozpierania min.
90 kN i skoku roboczym min. 100 mm, z pompą ręczną/nożną i zestawem węży*
kpl. 1
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 5 t szt. 1
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 15 t szt. 1
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 30 t szt. 1
 1.  
Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z butli sprężonego powietrza (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie) kpl. 1
 1.  
Przewód z zaworem odcinającym do poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych szt. 3
 1.  
Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 dm3 szt. 3
 1.  
Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości
min. 370 mm, napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
kpl. 1
 1.  
Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym
wraz z zapasowymi tarczami (min. po 2 szt. każdego rodzaju - stal, beton, ratownicza)
kpl. 1
 1.  
Bosak podręczny szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 2
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 5 mm szt. 1
 1.  
Młot 5 kg szt. 1
 1.  
Siekiera 1 kg szt. 1
 1.  
Szpadel szt. 1
 1.  
Łopata szt. 1
 1.  
Szczotka uliczna szeroka szt. 1
 1.  
Szczotka do zamiatania z długim włosiem szt. 1
 1.  
Zbijak do szyb hartowanych szt. 1
 1.  
Narzędzie do wycinania szyb klejonych szt. 1
 1.  
Nóż do pasów bezpieczeństwa szt. 2
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
 1.  
Zestaw klinów i podkładek do stabilizacji pojazdu* kpl. 1
 1.  
Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki* kpl. 1
 1.  
Zestaw podpór do stabilizacji przewróconego pojazdu (zakres regulacji min. 1200÷1800 mm, nośność
min. 1000 kg)*
kpl 1
 1.  
Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe szt. 1
 1.  
Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie kpl. 1
 1.  
Osłona osoby ratowanej szt. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Agregat gaśniczy proszkowy typu ABC o masie proszku min. 50 kg szt. 1
 1.  
Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 2
 1.  
Koc gaśniczy szt. 2
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory
 1.  
Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych kg 20
 1.  
Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) dm3 10
 1.  
Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy o mocy min. 3,5 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54 szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) - stopień ochrony
IP 67, przewód H07RN-F
szt. 1
 1.  
Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm* szt. 1
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65,
wraz z ładowarką.
kpl. 4
 1.  
Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 4
 1.  
Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) szt. 2
 1.  
Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 6
 1.  
Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
 1.  
Zestaw znaków drogowych i tablic ostrzegawczych
z podstawkami*
kpl. 1
 1.  
Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 2
 1.  
Detektor prądu przemiennego szt. 1
 1.  
Bosak dielektryczny lub drążek dielektryczny o długości min. 2,2 m szt. 1
 1.  
Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 4
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
 1.  
Nosze podbierakowe szt. 1
 1.  
Nosze sanitarne składane szt. 1
 1.  
Koc wełniany szt. 2
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Parawan do zasłaniania ofiar wypadków szt. 1
 1.  
Mata pod sprzęt ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,5 m szt. 1
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Linka holownicza szt. 1
 
* uwagi do tabeli:
ad 10 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków. Jeżeli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków, nie są wymagane na wyposażeniu samochodu. Ilość aparatów musi odpowiadać ilości osób załogi,
ad 25 - dopuszcza się narzędzie zintegrowane z pompą o napędzie mechanicznym lub elektrycznym o zdolności cięcia min. E; w takim przypadku nie jest wymagana kompatybilność z urządzeniami z poz. 31 i 32,
ad 31÷34 - agregat, pompa i węże kompatybilne z narzędziami z poz. 25÷29; dopuszcza się zwijadła zblokowane z agregatem zasilającym do narzędzi hydraulicznych; zestaw węży z poz. 34 powinien umożliwiać jednoczesne podłączenie dwóch narzędzi,
ad 35 i 36 - można pominąć pompę i zestaw węży, jeśli możliwe jest zasilanie z pompy z poz. 32,
ad 57 - minimalny skład zestawu narzędzi:
4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
1 szt. szczypce uniwersalne, tzw. kombinerki,
1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
2 szt. kluczy nastawnych rolkowych, tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27,
26x28, 30x32),
12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
7 szt. kluczy sześciokątnych, tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm),
7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
1 szt. przecinak,,
ad 58 - zestaw powinien składać się co najmniej z: 1x klin schodkowy, 4x klin ząbkowany (po 2 różnej szerokości), 6x podkładka (po 2 różnej grubości),
ad 59 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, wytrzymałość powinna być dostosowana do maksymalnej siły uciągu wciągarki,
ad 60 - zestaw powinien składać się co najmniej z: 2x podpora stabilizacyjna, 2x pas naciągowy, 2x zaczep. W przypadku zastosowania podpór pneumatycznych do zestawu należy dołączyć osprzęt pozwalający na zasilanie i sterowanie podporami powietrzem sprężonym z butli. W przypadku zastosowania podpór hydraulicznych do zestawu należy dołączyć pompę i zestaw węży do zasilania i sterowanie podporami,
ad 72 - zestaw powinien składać się minimum z:
1 szt. statywu o wysokości min. 3 m,
2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi,
1 szt. przedłużacza 230 V/AC o dł. min. 15 m z rozgałęziaczem, stopień ochrony IP 67, przewód H07RN-F - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
1 szt. akumulatora z gniazdami do zasilania reflektorów - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
ad 78 - zestaw powinien zawierać następujące znaki (oznaczenia zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”):
A-15 „śliska jezdnia”,
A-30 „inne niebezpieczeństwo”,
A-34 „wypadek drogowy”,
B-2 „zakaz wjazdu”,
B-33 „ograniczenie prędkości do 20 km/h”,
C-9 „nakaz jazdy z prawej strony”,
C-10 nakaz jazdy z lewej strony” (znaki C-9 i C10 mogą być wykonane jako jeden znak obrotowy),
tablica „zakaz używania ognia otwartego” (wielkość identyczna jak znaków zakazu),
ad 90 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
ad 91 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń; nie jest wymagany jeśli czynności regulacyjne lub naprawcze możliwe są do wykonania przy pomocy zestawu z poz. 56.

 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Radiotelefon przenośny HYTERA PD785

Radiotelefon przenośny HYTERA PD7852 599,00 zł2 430,91 zł brutto1 976,35 zł netto

Zestaw SET OF IRONS

Zestaw SET OF IRONS2 399,00 zł2 120,69 zł brutto1 724,14 zł netto

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW4 802,00 zł brutto3 904,07 zł netto

Nożyce Lukas S 120

Nożyce Lukas S 120Zapytaj o cenę

Kamera termowizyjna FLIR K2

Kamera termowizyjna FLIR K27 255,77 zł brutto5 899,00 zł netto

Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102

Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102899,00 zł brutto730,89 zł netto

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 IP54/IP68

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 IP54/IP68699,00 zł630,13 zł brutto512,30 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl