wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego SRch

Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego SRchStandard wyposażenia samochodu specjalnego
 
Samochód ratownictwa chemicznego, typu SRch


          Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako średniego samochodu ratownictwa chemicznego do prowadzenia działań na poziomie specjalistycznym. Samochód ze standardowym wyposażeniem może również wchodzić w skład specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Samochód jest środkiem transportu zastępu od 2 do 6 osób.
          Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia,  narzędzia ratownicze oraz neutralizatory i sorbenty, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej lub wynikające z zadań specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, której wyposażenie stanowi samochód. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest, jako samochód sprzętowy ratownictwa chemicznego (pkt. 2.2.8 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
SRch
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.

UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi szt. 2 ÷ 6
 1.  
Generator prądotwórczy o mocy dostosowanej do urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pojazdu, nie mniejszej jednak niż 20 kVA szt. 1
 1.  
Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość
od poziomu gruntu i łączna wielkość strumienia świetlnego reflektorów)
m
lm
6
40 000
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP szt. 1
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Nadciśnieniowy aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 6
 1.  
Zapasowe butle do aparatu powietrznego* szt. 6
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET szt. 6
 1.  
Kamizelka chłodząca pod ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET* szt. 6
 1.  
Hełm ochronny lub kask ochronny pod ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET szt. 6
 1.  
Zestaw ochronny na ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET do pracy w bardzo niskich temperaturach lub z gazami i parami zamarzającymi kpl. 2
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 3 (wg PN-EN 14605+A1) wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną szt. 8
 1.  
Kalosze wysokie chemicznie odporne para 8
 1.  
Rękawice ochronne chemicznie odporne para 16
 1.  
Rękawice bawełniane para 16
 1.  
Rękawiczki lateksowe wzmocnione para 50
 1.  
Okulary (gogle) ochronne laboratoryjne szt. 6
 1.  
Maska pełnotwarzowa (z przyłączem gwintowym
do filtropochłaniaczy)
szt. 6
 1.  
Filtropochłaniacz do par i gazów szkodliwych (z przyłączem gwintowym)* szt. 12
 1.  
Zestaw do przemywania oczu* kpl. 1
 1.  
Zestaw do mycia rąk i twarzy* kpl. 1
Grupa 2/S - pompy do ratownictwa chemicznego
 1.  
Pompa perystaltyczna o wydajności min. 300 dm3/min
z napędem elektrycznym, przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex), z akcesoriami*
kpl. 1
 1.  
Pompa wirnikowa o wydajności min. 300 dm3/min
z napędem elektrycznym, przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex), z wbudowaną pompką zasysającą*
kpl. 1
 1.  
Zestaw pomp beczkowych (jedna pompa do cieczy agresywnych, druga do cieczy ropopochodnych)
o wydajności min. 150 dm3/min  każda, napędzanych przemiennie jednym silnikiem elektrycznym, przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex)
kpl. 1
 1.  
Odkurzacz/odsysacz do cieczy i pyłów niebezpiecznych
z wbudowaną pompką opróżniającą oraz akcesoriami*
kpl. 1
 1.  
Pompa membranowa ręczna o wydajności min. 3 dm3
na jeden pełny ruch dźwignią, z zapasową membraną
i kompletem zapasowych uszczelek
kpl. 1
Grupa 3/S - armatura i osprzęt do pomp
 1.  
Zestaw węży do przepompowywania cieczy żrących (łączna długość)* m 30
 1.  
Zestaw węży do przepompowywania cieczy ropopochodnych (łączna długość)* m 30
 1.  
Zestaw armatury do pomp do cieczy ropopochodnych
i żrących*
kpl. 1
 1.  
Zestaw przełączników do łączy gwintowych i kłowych* kpl. 1
 1.  
Zestaw przyłączy do cystern kolejowych i samochodowych* kpl. 1
 1.  
Zestaw zbiorników z pokrywami (w tym jeden podciśnieniowy) ze stali szlachetnej o łącznej pojemności* dm3 1000
 1.  
Zestaw zbiorników składanych o konstrukcji stelażowej odpornych chemicznie o łącznej pojemności* dm3 3000
 1.  
Zestaw zbiorników składanych typu balon odpornych chemicznie o łącznej pojemności* dm3 1000
 1.  
Zestaw pojemników z polipropylenu o łącznej pojemności* dm3 400
 1.  
Wanna pneumatyczna o powierzchni min. 3 m2 wraz
z osprzętem do napełniania z butli sprężonego powietrza
kpl. 1
 1.  
Zestaw kuwet, tac i rynien ze stali szlachetnej* kpl. 1
 1.  
Plandeka chemicznie odporna o powierzchni min. 8 m2
z osprzętem do podwieszania pod cysternami i zbiornikami
kpl. 1
 1.  
Klucz do łączników gwintowych i kłowych w wersji nieiskrzącej szt. 4
 1.  
Uniwersalny klucz do beczek w wersji nieiskrzącej szt. 1
 1.  
Klucze do pokryw studzienek kpl. 2
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Zaciskacz do rur z pompą ręczną/nożną i zestawem węży kpl. 1
 1.  
Zestaw płaskich poduszek do uszczelniania pęknięć rur
i zbiorników mocowanych pasami naciągowymi*
kpl. 1
 1.  
Osprzęt do zasilania płaskich poduszek do uszczelniania
z butli sprężonego powietrza lub kompresora
kpl. 1
 1.  
Zestaw korków pneumatycznych do zamykania rur* kpl. 1
 1.  
Osprzęt do zasilania korków pneumatycznych z butli sprężonego powietrza lub kompresora kpl. 1
 1.  
Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 dm3 szt. 2
 1.  
Zestaw korków pneumatycznych stożkowych i klinowych wraz z pompką do napełniania* kpl. 1
 1.  
Zestaw do uszczelniania włazów i studzienek kanalizacyjnych* kpl. 1
 1.  
Zestaw pierścieni metalowych skręcanych do uszczelniania pęknięć rur* kpl. 1
 1.  
Zestaw kołków z drewna miękkiego* kpl. 1
 1.  
Zestaw kołków z tworzywa sztucznego* kpl. 1
 1.  
Zestaw mas uszczelniających* kpl. 1
 1.  
Zestaw drobnego sprzętu do uszczelniania (pakuły, druty, obejmy, śruby z nakrętkami, arkusze blachy i tworzyw sztucznych, uszczelki gotowe, itp.)* kpl. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 2
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 5 mm szt. 1
 1.  
Młotek gumowy lub z tworzywa sztucznego szt. 1
 1.  
Klucz nastawny typu „żaba” o regulowanym rozstawie
w zakresie min. 0÷50 mm
szt. 2*
 1.  
Szpadel szt. 2*
 1.  
Łopata szt. 2*
 1.  
Szufla szt. 2*
 1.  
Szczotka uliczna szeroka szt. 4
 1.  
Miotła do zamiatania z długim włosiem szt. 4
 1.  
Mop sznurkowy z zapasowym wkładem szt. 4
 1.  
Wiadro z odciskaczem do mopów szt. 4
 1.  
Ściągaczka na drzewcu do cieczy ropopochodnych
o szerokości min. 500 mm
szt. 2
 1.  
Sito do zbierania sorbentu pływającego szt. 1
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* kpl. 1
 1.  
Zestaw do awaryjnego otwierania zaworów sterowanych pneumatycznie* kpl. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 2
 1.  
Koc gaśniczy szt. 2
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory
 1.  
Sorbent mineralny do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni stałych* kg 60
 1.  
Sorbent syntetyczny do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni stałych* kg 40
 1.  
Sorbent syntetyczny pływający do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni wody* kg 20
 1.  
Sorbent syntetyczny uniwersalny* kg 40
 1.  
Neutralizator do substancji kwaśnych* kg 30
 1.  
Neutralizator do substancji zasadowych* kg 30
 1.  
Neutralizator uniwersalny o właściwościach utleniających* dm3 20
 1.  
Zestaw sorbentów do cieczy ropopochodnych (rękawy, poduszki, ściereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjnej* dm3 200
 1.  
Zestaw sorbentów do chemikaliów (rękawy, poduszki, ściereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjnej* dm3 200
 1.  
Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (koncentrat)* dm3 20
 1.  
Zestaw roztworów dekontaminacyjnych o łącznej objętości* dm3 30
 1.  
Urządzenie mechaniczne do rozkładania sorbentów sypkich szt. 1
 1.  
Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy przenośny o mocy min. 8 kVA,
o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54)
szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m
na zwijadle - stopień ochrony IP 67
szt. 4
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m
na zwijadle przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex)
szt. 2
 1.  
Przedłużacz elektryczny 400 V o długości min. 30 m
na zwijadle - stopień ochrony IP 67
szt. 4
 1.  
Przedłużacz elektryczny 400 V o długości min. 30 m
na zwijadle przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex)
szt. 2
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 400 V (3f/3f+3f+3f) - stopień ochrony IP 67 szt. 1
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 400/230 V (3f/3f+1f+1f) - stopień ochrony IP 67 szt. 1
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 230 V (1f/1f+1f+1f) - stopień ochrony IP 67 szt. 1
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 400/230 V (3f/3f+1f+1f) przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 1
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 230 V (1f/1f+1f+1f) przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 1
 1.  
Łącznik przejściowy (3f/3f+1f) do przyłączania urządzeń przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 1
 1.  
Trójfazowy przemiennik faz - stopień ochrony IP 67 szt. 1
 1.  
Miernik do pomiaru rezystancji szt. 1
 1.  
Zestaw do uziemiania i odprowadzenia elektryczności statycznej* kpl. 1
 1.  
Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm* kpl. 2
 1.  
Reflektor przenośny akumulatorowy przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 2
 1.  
Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 4
 1.  
Lampa kanałowa przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 1
 1.  
Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 4
 1.  
Taśma ostrzegawcza (rolka) szt. 2
 1.  
Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 8
 1.  
Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
 1.  
Zestaw tablic ostrzegawczych z podstawkami* kpl. 1
 1.  
Zestaw detektorów rurkowych z pompką zasysającą elektryczną i ręczną* kpl. 1
 1.  
Zestaw przyrządów zawierający:
- sensor gazów wybuchowych – 2 szt.,
- sensor tlenu – 2 szt.,
- sensor siarkowodoru – 1 szt.,
- sensor tlenku węgla – 1 szt.,
- sensor amoniaku – 1 szt.,
- sensor chloru – 1 szt.
Dopuszcza się stosowanie urządzeń wielogazowych
kpl. 1
 1.  
Urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące szt. 1
 1.  
Zestaw do określania odczynu pH kpl. 1
 1.  
Pirometr szt. 1
 1.  
Kamera termowizyjna szt. 1
 1.  
Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
 1.  
Zestaw do poboru próbek kpl. 1
 1.  
Elektroniczna stacja meteorologiczna szt. 1
 1.  
Odbiornik GPS (przenośny) szt. 1
 1.  
Lornetka z dalmierzem szt. 1
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 6
 1.  
System łączności głosowej pod ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET, współpracujący
z radiotelefonami przenośnymi
kpl. 6
 1.  
Komputer przenośny (laptop) z bezprzewodowym dostępem do internetu kpl. 1
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
 1.  
Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny (AED) szt. 1
 1.  
Nosze koszowe (druciane) szt. 1
 1.  
Nosze miękkie (płachtowe) szt. 4
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaczem wody wraz
z akcesoriami*
kpl. 1
 1.  
Kabina dekontaminacyjna z wanną i stelażem pneumatycznym, wraz z osprzętem do napełniania z butli sprężonego powietrza kpl. 1
 1.  
Namiot pneumatyczny o powierzchni min. 9 m2,
z osprzętem do napełniania
kpl. 1
 1.  
Stolik składany ze składanymi krzesłami kpl. 1
 1.  
Tablica suchościeralna z wyposażeniem (zestaw pisaków – min. 4 kolory, zestaw magnesów – min. 6 szt.) kpl. 1
 1.  
Zestaw pojemników i worków do zbierania odpadów poakcyjnych* kpl. 1
 1.  
Tuba nagłośnieniowa szt. 1
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Hol sztywny szt. 1
 1.  
Linka holownicza stalowa szt. 1
 
* uwagi do tabeli:
ad 5 - w przypadku stosowania ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi (typ 1a-ET) wyposażonych w system dodatkowej wentylacji zasilany z butli aparatu powietrznego, aparaty powinny być dostosowane do współpracy z tym systemem,
ad 6 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu; w przypadku aparatów wielobutlowych ilość zapasowych butli powinna zapewnić co najmniej jednokrotną wymianę dla wszystkich aparatów,
ad 8 - zamiennie dla kamizelek chłodzących dopuszcza się stosowanie systemów dodatkowej wentylacji, zasilanych z butli aparatu powietrznego,
ad 18 - typ i klasę filtropochłaniacza ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 19-20 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 21-22 - zamiennie dla pompy perystaltycznej i pompy wirnikowej dopuszcza się stosowanie jednej pompy membranowej o wydajności min. 300 dm3/min z napędem pneumatycznym, przeznaczonej do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex), wraz z kompresorem zasilającym i akcesoriami,
ad 24 - asortyment akcesoriów i ich ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 26-34 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 36 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 42 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 44 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 47-53 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 57-60 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
ad 67- minimalny skład zestawu narzędzi:
- 4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
- 7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
- 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 2 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
- 12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
- 12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
- 7 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm),
- 7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
- 2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
- 1 szt. przecinak,
ad 68 - minimalny skład zestawu narzędzi nieiskrzących:
- 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
- 3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3,
- 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz o rozstawie min. 20,
- 9 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
- 9 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
- 4 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm),
- 1 szt. młotek ślusarski 1kg,
- 1 szt. przecinak,
ad 69 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 72-82 - asortyment neutralizatorów i sorbentów oraz ich postać ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 98 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 99 - zestaw powinien składać się minimum z:
- 1 szt. statywu o wysokości min. 3 m,
- 2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi,
- 1 szt. przedłużacza 230 V/AC o dł. min. 15 m z rozgałęziaczem - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
- 1 szt. akumulatora z gniazdami do zasilania reflektorów - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
 ad 107 - zestaw powinien zawierać następujące znaki (oznaczenia zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”):
- A-15 „śliska jezdnia”,
- A-30 „inne niebezpieczeństwo”,
- B-2 „zakaz wjazdu”,
- tablica „zakaz używania ognia otwartego” (wielkość identyczna jak znaków zakazu),
- tablica „uwaga materiał niebezpieczny” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał żrący” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał zakaźny” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał łatwopalny” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał wybuchowy” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał promieniotwórczy” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
ad 108 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 126 - asortyment akcesoriów i ich ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 131 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 133 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
ad 134 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń.
 
 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Wąż ssawny PCV B 110-1600 Ł

Wąż ssawny PCV B 110-1600 Ł212,37 zł brutto172,66 zł netto

Zestaw aluminiowych mostków przejazdowych 2B-6M

Zestaw aluminiowych mostków przejazdowych 2B-6M2 853,96 zł brutto2 320,29 zł netto

Koc gaśniczy

Koc gaśniczyZapytaj o cenę

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW4 802,00 zł brutto3 904,07 zł netto

Ubranie specjalne żaroodporne USC-4 - typ3

Ubranie specjalne żaroodporne USC-4 - typ33 322,41 zł brutto2 701,15 zł netto

Pompa beczkowa do środka pianotwórczego 132 l/min

Pompa beczkowa do środka pianotwórczego 132 l/min4 399,00 zł4 054,82 zł brutto3 296,60 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl