wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego SCRch

Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego SCRchStandard wyposażenia samochodu specjalnego
 
Samochód ratownictwa chemicznego, typu SCRch

           Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu specjalnego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego, będąc również środkiem transportuzastępu od 2 do 6 osób.
           Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia,  narzędzia ratownicze oraz sorbenty i neutralizatory, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej lub wynikające z zadań specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, której wyposażenie stanowi samochód. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest, jako samochód sprzętowy ratownictwa chemicznego (pkt. 2.2.8 PN-EN 1846-1:2011). Dopuszcza się wykonanie samochodu w klasie M lub S (pkt. 3 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
SCRch
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi szt. 2 ÷ 6
 1.  
Generator prądotwórczy o mocy dostosowanej do urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pojazdu, nie mniejszej jednak niż 20 kVA szt. 1
 1.  
Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość
od poziomu gruntu i łączna wielkość strumienia świetlnego reflektorów)
m
lm
6
40 000
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP szt. 1
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 8
 1.  
Zapasowe butle do aparatu powietrznego* szt. 8
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a- ET szt. 8
 1.  
Kamizelka chłodząca pod ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET* kpl./
szt.
8
 1.  
Hełm ochronny lub kask ochronny pod ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET szt. 10
 1.  
Zestaw ochronny na ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET, do pracy w bardzo niskich temperaturach lub z gazami i parami zamarzającymi kpl. 4
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 3 (wg PN-EN 14605+A1), wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną szt. 12
 1.  
Kalosze wysokie chemicznie odporne para 12
 1.  
Rękawice ochronne chemicznie odporne para 24
 1.  
Rękawice bawełniane para 50
 1.  
Rękawiczki lateksowe wzmocnione para 100
 1.  
Okulary (gogle) ochronne laboratoryjne szt. 8
 1.  
Maska pełnotwarzowa (z przyłączem gwintowym
do filtropochłaniaczy)
szt. 12
 1.  
Filtropochłaniacz do par i gazów szkodliwych (z przyłączem gwintowym)* szt. 24
 1.  
Zestaw do przemywania oczu* kpl. 1
 1.  
Zestaw do mycia rąk i twarzy* kpl. 1
Grupa 2/S - pompy do ratownictwa chemicznego
 1.  
Pompa perystaltyczna o wydajności min. 300 dm3/min
z napędem elektrycznym, przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex), z akcesoriami*
kpl. 1
 1.  
Pompa wirnikowa o wydajności min. 300 dm3/min
z napędem elektrycznym, przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex), z wbudowaną pompką zasysającą*
kpl. 1
 1.  
Zestaw pomp beczkowych (jedna pompa do cieczy agresywnych, druga do cieczy ropopochodnych) o wydajności min. 150 dm3/min  każda, napędzanych przemiennie jednym silnikiem elektrycznym, przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) kpl. 1
 1.  
Pompa zanurzeniowa o wydajności min. 200 dm3/min
z napędem elektrycznym przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) i odporna na działanie cieczy żrących wraz z wyłącznikiem ochronnym
kpl. 1
 1.  
Odkurzacz/odsysacz do cieczy i pyłów niebezpiecznych
z wbudowaną pompką opróżniającą oraz akcesoriami*
kpl. 1
 1.  
Pompa membranowa ręczna o wydajności min. 3 dm3
na jeden pełny ruch dźwignią, z zapasową membraną
i kompletem zapasowych uszczelek
kpl. 1
Grupa 3/S - armatura i osprzęt do pomp
 1.  
Zestaw węży do przepompowywania cieczy żrących (łączna długość)* m 40
 1.  
Zestaw węży do przepompowywania cieczy ropopochodnych (łączna długość)* m 40
 1.  
Zestaw armatury do pomp do cieczy ropopochodnych
i żrących*
kpl. 1
 1.  
Zestaw przełączników do łączy gwintowych i kłowych* kpl. 1
 1.  
Zestaw przyłączy do cystern kolejowych i samochodowych* kpl. 1
 1.  
Zestaw zbiorników z pokrywami (w tym jeden podciśnieniowy) ze stali szlachetnej o łącznej pojemności* dm3 1500
 1.  
Zestaw zbiorników składanych o konstrukcji stelażowej odpornych chemicznie o łącznej pojemności* dm3 6000
 1.  
Zestaw zbiorników składanych typu balon odpornych chemicznie o łącznej pojemności* dm3 3000
 1.  
Zestaw pojemników z polipropylenu o łącznej pojemności* dm3 800
 1.  
Wanna pneumatyczna o powierzchni min. 3 m2 wraz
z osprzętem do napełniania z butli sprężonego powietrza
kpl. 2
 1.  
Zbiornik zamykany do zabezpieczania rozszczelnionych beczek szt. 1
 1.  
Zestaw kuwet, tac i rynien ze stali szlachetnej* kpl. 1
 1.  
Lejek i czerpak ze stali szlachetnej kpl. 1
 1.  
Plandeka chemicznie odporna o powierzchni min. 8 m2
z osprzętem do podwieszania pod cysternami i zbiornikami
kpl. 2
 1.  
Klucz do łączników gwintowych i kłowych w wersji nieiskrzącej szt. 4
 1.  
Uniwersalny klucz do beczek w wersji nieiskrzącej szt. 1
 1.  
Klucze do pokryw studzienek kpl. 2
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Przecinacz do pedałów z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Przecinacz do nakrętek z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Zaciskacz do rur z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Rozpieracz do połączeń kołnierzowych z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Zestaw płaskich poduszek (z osprzętem do zasilania)
do uszczelniania pęknięć rur i zbiorników mocowanych pasami naciągowymi*
kpl. 1
 1.  
Zestaw korków pneumatycznych do zamykania rur* kpl. 1
 1.  
Zestaw korków pneumatycznych z odpływem do zamykania rur* kpl. 1
 1.  
Osprzęt do zasilania korków pneumatycznych z butli sprężonego powietrza lub kompresora kpl. 1
 1.  
Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 dm3 szt. 2
 1.  
Zestaw korków pneumatycznych stożkowych i klinowych wraz z pompką do napełniania* kpl. 2
 1.  
Zestaw do uszczelniania włazów i studzienek kanalizacyjnych* kpl. 1
 1.  
Zestaw pierścieni metalowych skręcanych do uszczelniania pęknięć rur* kpl. 2
 1.  
Zestaw kołków z drewna miękkiego* kpl. 1
 1.  
Zestaw kołków z tworzywa sztucznego* kpl. 1
 1.  
Zestaw mas uszczelniających* kpl. 1
 1.  
Zestaw drobnego sprzętu do uszczelniania (pakuły, druty, obejmy, śruby z nakrętkami, arkusze blachy i tworzyw sztucznych, uszczelki gotowe, itp.)* kpl. 1
 1.  
Wentylator nadmuchowo-wyciągowy z napędem elektrycznym, przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex), z zestawem rękawów ssących i tłocznych
o długości min 10 m każdy
kpl. 1
 1.  
Wentylator z turbiną wodną z możliwością podawania mgły wodnej szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 2
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 5 mm szt. 1
 1.  
Młotek gumowy lub z tworzywa sztucznego szt. 1
 1.  
Klucz nastawny typu „żaba” o regulowanym rozstawie
w zakresie min. 0÷50 mm
szt. 2*
 1.  
Szpadel szt. 2*
 1.  
Łopata szt. 2*
 1.  
Szufla szt. 2*
 1.  
Szczotka uliczna szeroka szt. 4
 1.  
Miotła do zamiatania z długim włosiem szt. 4
 1.  
Mop sznurkowy z zapasowym wkładem szt. 4
 1.  
Wiadro z odciskaczem do mopów szt. 4
 1.  
Ściągaczka na drzewcu do cieczy ropopochodnych
o szerokości min. 500 mm
szt. 2
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* kpl. 1
 1.  
Zestaw do awaryjnego otwierania zaworów sterowanych pneumatycznie* kpl. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 2
 1.  
Koc gaśniczy szt. 2
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory
 1.  
Sorbent mineralny do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni stałych* kg 100
 1.  
Sorbent syntetyczny do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni stałych* kg 60
 1.  
Sorbent syntetyczny pływający do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni wody* kg 40
 1.  
Sorbent syntetyczny uniwersalny* kg 60
 1.  
Neutralizator do substancji kwaśnych* kg 50
 1.  
Neutralizator do substancji zasadowych* kg 50
 1.  
Neutralizator uniwersalny o właściwościach utleniających* dm3 30
 1.  
Zestaw sorbentów do cieczy ropopochodnych (rękawy, poduszki, ściereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjnej* dm3 300
 1.  
Zestaw sorbentów do chemikaliów (rękawy, poduszki, ściereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjnej* dm3 300
 1.  
Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (koncentrat)* dm3 40
 1.  
Zestaw roztworów dekontaminacyjnych o łącznej objętości* dm3 50
 1.  
Urządzenie mechaniczne do rozkładania sorbentów sypkich szt. 2
 1.  
Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 2
 1.  
Sito do zbierania sorbentu pływającego szt. 4
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy przenośny o mocy min. 8 kVA,
o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54)
szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m
na zwijadle - stopień ochrony IP 67
szt. 4
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m
na zwijadle, przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex)
szt. 2
 1.  
Przedłużacz elektryczny 400 V o długości min. 30 m
na zwijadle - stopień ochrony IP 67
szt. 4
 1.  
Przedłużacz elektryczny 400 V o długości min. 30 m
na zwijadle, przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex)
szt. 2
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 400 V (3f/3f+3f+3f) - stopień ochrony IP 67 szt. 2
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 400/230 V (3f/3f+1f+1f) - stopień ochrony IP 67 szt. 2
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 230 V (1f/1f+1f+1f) - stopień ochrony IP 67 szt. 2
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 400/230 V (3f/3f+1f+1f), przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 2
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 230 V (1f/1f+1f+1f), przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 2
 1.  
Łącznik przejściowy (3f/3f+1f) do przyłączania urządzeń przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 2
 1.  
Trójfazowy przemiennik faz - stopień ochrony IP 67 szt. 1
 1.  
Miernik do pomiaru rezystancji szt. 1
 1.  
Zestaw do uziemiania i odprowadzenia elektryczności statycznej* kpl. 2
 1.  
Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm* kpl. 2
 1.  
Reflektor przenośny akumulatorowy przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 2
 1.  
Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 6
 1.  
Lampa kanałowa przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 1
 1.  
Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 6
 1.  
Taśma ostrzegawcza (rolka) szt. 2
 1.  
Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 8
 1.  
Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
 1.  
Zestaw tablic ostrzegawczych z podstawkami* kpl. 1
 1.  
Zestaw detektorów rurkowych z pompką zasysającą elektryczną i ręczną* kpl. 1
 1.  
Zestaw przyrządów zawierający:
- sensor gazów wybuchowych – 2 szt.,
- sensor tlenu – 2 szt.,
- sensor siarkowodoru – 1 szt.,
- sensor tlenku węgla – 1 szt.,
- sensor amoniaku – 1 szt.,
- sensor chloru – 1 szt.
Dopuszcza się stosowanie urządzeń wielogazowych
kpl. 1
 1.  
Urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące szt. 1
 1.  
Zestaw do określania odczynu pH kpl. 1
 1.  
Indywidualny dawkomierz szt. 4
 1.  
Pirometr szt. 1
 1.  
Kamera termowizyjna szt. 1
 1.  
Zestaw do poboru próbek* kpl. 1
 1.  
Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
 1.  
Elektroniczna stacja meteorologiczna szt. 1
 1.  
Odbiornik GPS przenośny szt. 1
 1.  
Lornetka z dalmierzem szt. 1
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 8
 1.  
System łączności głosowej pod ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET, współpracujący
z radiotelefonami przenośnymi
kpl. 8
 1.  
Komputer przenośny (laptop) z bezprzewodowym dostępem do internetu kpl. 1
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
 1.  
Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny (AED) szt. 1
 1.  
Nosze koszowe (druciane) szt. 1
 1.  
Nosze miękkie (płachtowe) szt. 4
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaczem wody wraz
z akcesoriami*
kpl. 1
 1.  
Kabina dekontaminacyjna z wanną i stelażem pneumatycznym, wraz z osprzętem do napełniania z butli sprężonego powietrza kpl. 1
 1.  
Namiot pneumatyczny z nagrzewnicą o powierzchni min.
9 m2 wraz z osprzętem do napełniania z butli sprężonego powietrza
kpl. 1
 1.  
Stolik składany ze składanymi krzesłami kpl. 1
 1.  
Tablica suchościeralna z wyposażeniem (zestaw pisaków – min. 4 kolory, zestaw magnesów – min. 6 szt.) kpl. 1
 1.  
Zestaw pojemników i worków do zbierania odpadów poakcyjnych* kpl. 1
 1.  
Tuba nagłośnieniowa szt. 1
 1.  
Wózek do przewożenia ciężkiego sprzętu znajdującego
się na wyposażeniu pojazdu (np. pomp, zbiorników itp); nośność wózka min. 500 kg
szt. 2
 1.  
Wózek do beczek z możliwością transportu po schodach szt. 1
 1.  
Linka ratownicza 20 m szt. 2
 1.  
Uchwyt do podnoszenia beczek szt. 1
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Hol sztywny szt. 1
 1.  
Linka holownicza stalowa szt. 1
 
* uwagi do tabeli:
ad 5 - w przypadku stosowania ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi (typ 1a-ET) wyposażonych w system dodatkowej wentylacji zasilany z butli aparatu powietrznego, aparaty powinny być dostosowane do współpracy z tym systemem,
ad 6 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu; w przypadku aparatów wielobutlowych ilość zapasowych butli powinna zapewnić co najmniej jednokrotną wymianę dla wszystkich aparatów,
ad 8 - zamiennie dla kamizelek chłodzących dopuszcza się stosowanie systemów dodatkowej wentylacji, zasilanych z butli aparatu powietrznego,
ad 18 - typ i klasę filtropochłaniacza ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 19-20 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 21-22 - zamiennie dla pompy perystaltycznej i pompy wirnikowej dopuszcza się stosowanie jednej pompy membranowej o wydajności min. 300 dm3/min z napędem pneumatycznym, przeznaczonej do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) wraz z kompresorem zasilającym i akcesoriami,
ad 25 - asortyment akcesoriów i ich ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 27-35 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 38 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 44-47 - ilość pomp i zestawów węży do zasilania narzędzi z poz. 44-47, w przypadku ich kompatybilności, można ograniczyć do 2 kpl.,
ad 48-50 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 53-59 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 65-68 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
ad 74 - minimalny skład zestawu narzędzi:
4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
2 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
7 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm),
7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
1 szt. przecinak,
ad 75 - minimalny skład zestawu narzędzi nieiskrzących:
3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3,
1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz o rozstawie min. 20,
9 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
9 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
4 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm),
1 szt. młotek ślusarski 1kg,
1 szt. przecinak,
ad 76 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 79-89 - asortyment neutralizatorów i sorbentów o
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Pilarka ratownicza STIHL MS 461 R

Pilarka ratownicza STIHL MS 461 R5 345,02 zł brutto4 345,54 zł netto

Uniwersalna prądownica wodna PW 52 R

Uniwersalna prądownica wodna PW 52 R185,00 zł170,97 zł brutto139,00 zł netto

Smok ssawny prosty A 110

Smok ssawny prosty A 110436,24 zł brutto354,67 zł netto

Toporek wielofunkcyjny Pry - Axe

Toporek wielofunkcyjny Pry - Axe1 543,29 zł brutto1 254,71 zł netto

Kaseton wężowy C (52)

Kaseton wężowy C (52)359,00 zł330,46 zł brutto268,67 zł netto

Rękawice strażackie Komfort Eco

Rękawice strażackie Komfort Eco155,00 zł129,00 zł brutto104,88 zł netto

Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102

Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102899,00 zł brutto730,89 zł netto

Wąż tłoczny seria SIGNAL - OSW Eschbach

Wąż tłoczny seria SIGNAL - OSW Eschbach339,00 zł301,25 zł brutto244,92 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet

Polecamy

Topór strażacki ciężki

Topór strażacki ciężki

219,06 zł brutto178,10 zł netto
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl