wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia kontenera sanitarnego KSan

Standard wyposażenia kontenera sanitarnego KSanStandard wyposażenia kontenera pożarniczego
 
Kontener sanitarny, typu KSan

           Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera pożarniczego w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako kontenera zabezpieczenia sanitarnego.
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie kontenera
 
Kontener musi spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych dla kontenerów wymiennych pożarniczych. Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.
 
Do celów wewnętrznych PSP kontener oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
KSan
 
3. Wyposażenie kontenera
 
Kontener podzielony funkcjonalnie na 3 przedziały:
- umywalnia,
- toalety,
- przedział techniczny.
Do każdego z przedziałów powinno być zapewnione oddzielne wejście (dostęp)
z zewnątrz. Minimalna wysokość we wnętrzu umywalni i toalet nie mniejsza niż 2 m.
Ściany zewnętrzne i drzwi wejściowe kontenera izolowane termicznie. Przedział umywalni i toalety wyposażone w system ogrzewania, instalację wentylacyjną mechaniczną i oświetlenie.
Instalacja wodna zabezpieczona przed zamarzaniem wody za pomocą dodatkowego niezależnego układu ogrzewania i wentylacji.
Wykładzina podłogi w umywalni i toalecie oraz okładzina ścian umywalni i toalet do wysokości minimum 90 cm powinna być wykonana z materiałów umożliwiających mycie zwartym strumieniem wody lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej na zimną wodę z zastosowaniem detergentów. Pozostała część ścian i sufit powinny być pokryte wykładziną umożliwiającą zmywanie przy użyciu gąbek lub ścierek.
Podłoga w umywalni i toaletach powinna być wyposażona w kratki ściekowe do odprowadzania wody, do których powinny być ukształtowane spadki podłogi zapewniające swobodny odpływ wody z całej powierzchni lub podłoga powinna być tak ukształtowana, aby była możliwość ściągnięcia wody po umyciu gumową wycieraczką.
Wyposażenie przeznaczone do stosowania w umywalni powinno być wykonane z materiałów odpornych na korozję.
Do wszystkich kabin natryskowych i umywalek powinna być doprowadzona zimna i ciepła woda. Podgrzewanie ciepłej wody powinno odbywać się w sposób centralny dla całej instalacji. Podgrzewacz punktowy dopuszcza się wyłącznie dla umywalki w toalecie. Temperatura wody ciepłej (mierzona u wylotów baterii) powinna wynosić minimum 40 0C (w każdych warunkach pracy i atmosferycznych na zewnątrz). Baterie natryskowe
i umywalkowe powinny dawać możliwość regulacji wydatku i temperatury dostarczanej wody.
Instalacja wodociągowa musi mieć możliwość całkowitego odwodnienia.
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
            Przy doborze wyposażenia należy zapewnić kompatybilność wtyczek i gniazd elektrycznych, łączników hydraulicznych i pneumatycznych oraz zapewnić możliwość poprawnego zasilania i współpracy urządzeń pracujących w zestawach.
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 3 B (wg PN-EN 14605+A1) szt. 10
 1.  
Ubranie  przeciwochlapaniowe (kombinezon) do obsługi myjki wysokociśnieniowej szt. 2
 1.  
Rękawice gumowe do prac sanitarnych para 4
 1.  
Rękawice ochronne chemicznie odporne para 20
 1.  
Kalosze wysokie chemicznie odporne para 10
 1.  
Okulary (gogle) ochronne szt. 10
Grupa 2 - przedział umywalni
 1.  
Kabina natryskowa o wymiarach wewnętrznych
min. 700x700 mm, zamykana przesuwanymi drzwiami (lub przesuwnymi kurtynami), wyposażona w baterię czasową
z dozownikiem mydła i półkę na przybory toaletowe. Drzwi kabiny prysznicowej powinny posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym przesuwem w trakcie jazdy oraz podczas wyładunku/ załadunku kontenera na nośnik.
Brodzik kabiny natryskowej wykonany ze stali szlachetnej
kpl. 3
 1.  
Umywalka o szerokości min. 500 mm, wyposażona
w baterię czasową, z dozownikiem mydła i pojemnikiem
na ręczniki papierowe. Nad umywalką zawieszone lustro
i półka na przybory toaletowe. Umywalki
kpl. 4
 1.  
Przebieralnia o wymiarach wewnętrznych min. 900x700 mm, wyposażona w haczyki do wieszania ubrań i stołek, zamykana drzwiami przesuwanymi (z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym przesuwem w trakcie jazdy oraz podczas wyładunku/ załadunku kontenera na nośnik) lub harmonijkowymi, lub przesuwaną kotarą kpl. 1
 1.  
Haczyki na ubrania i ręczniki zamontowane przy każdej kabinie natryskowej kpl. 1
 1.  
Oznakowane gniazdo elektryczne 230 V, 16 A zamontowane przy każdej umywalce kpl. 1
 1.  
Ławka lub stołki dla min. 4 osób kpl. 1
 1.  
Kosz na śmieci o pojemności min. 60 dm3 szt. 1
 1.  
Dodatkowy kran do poboru zimnej wody szt. 1
 1.  
Wąż do mycia z przyłączem do kranu zimnej wody
o długości min. 15 m, na zwijadle
kpl. 1
 1.  
Czujnik tlenku węgla szt. 1
 
Grupa 3 - przedział toalet *
 1.  
Kabina WC wyposażona w miskę klozetową ze spłuczką
o regulowanej ilości spuszczanej wody, wieszak lub pojemnik na papier toaletowy, haczyki do wieszania ubrania, szczotkę do miski klozetowej
Miska klozetowa wykonana ze stali szlachetnej
kpl. 2
 1.  
Mała umywalka wyposażona w baterię czasową
z dozownikiem mydła i pojemnikiem na ręczniki papierowe
kpl. 1
 1.  
Kosz na śmieci o pojemności min. 30 dm3 szt. 1
Grupa 4 - przedział techniczny
 1.  
Zbiornik na czystą wodę o pojemności min. 1000 dm3. szt. 1
 1.  
Zbiornik na ścieki o pojemności nie mniejszej niż pojemność zbiornika na czystą wodę szt. 1
 1.  
Przyłącza do napełniania/opróżniania zbiorników stałych (na wodę czystą i nieczystości), wyposażone w złącza kłowe typu Storz (rozmiary złączy: 52 – dla zbiornika na czystą wodę, 75 lub 110 – dla zbiornika na ścieki), wyprowadzone na zewnątrz kontenera.
Zbiorniki z możliwością całkowitego opróżniania (usuwania ) wody i nieczystości oraz dezynfekcji, z otworem rewizyjnym do przeprowadzania okresowego czyszczenia.
W instalacji sanitarnej powinny znajdować się rozdrabniacze ścieków, wraz z pompami tłoczącymi ścieki do zbiornika
kpl. 1
 1.  
Podgrzewacz ciepłej wody o mocy umożliwiającej podgrzewanie wody do temperatury minimum 400C przy jednoczesnym poborze z 7 punktów, tj. trzech kabin prysznicowych oraz czterech umywalek.
Praca podgrzewacza wody powinna odbywać w trybie automatycznym zapewniającym stałe utrzymanie ustawionej na regulatorze temperatury wody użytkowej
szt. 1
 1.  
Hydrofor do utrzymania ciśnienia roboczego w instalacji wodociągowej (instalacja powinna posiadać zawór umożliwiający jej odwodnienie) szt. 1
 1.  
Zbiorniki przenośne na płyny i detergenty o łącznej pojemności min. 120 dm3 kpl. 1
 1.  
Agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do zasilania urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kontenera (oświetlenie, podgrzewacze, pompa, itp.) oraz urządzeń przewidzianych do zasilania z gniazd elektrycznych znajdujących się w umywalni szt. 1
 1.  
Myjka wysokociśnieniowa z regulacją strumienia wody,
z możliwością podania roztworu detergentów przeznaczonych do dezynfekcji, wraz z osprzętem, tj.: wężem wysokociśnieniowym o długości umożliwiającej swobodne mycie wewnętrznych przedziałów kontenera
z myjki ustawionej na zewnątrz kontenera, pistoletem do lancy, lancą spłukującą z przedłużką, pojemnikiem na środki myjące, wężem gumowym ze złączkami do podłączenia myjki. Kontener wyposażony w przyłącze wodne do podłączenia myjki
kpl. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny do zasilania kontenera
z zewnętrznego źródła prądu przemiennego o długości
min. 50 m, na zwijadle – stopień ochrony IP 67, przewód H07RN-F
szt. 2
 1.  
Wyposażenie do napełniania i opróżniania zbiorników na wodę czystą i nieczystości, m.in. węże, przełączniki, klucze do łączników* kpl. 1
 1.  
Sprzęt umożliwiający odwodnienie instalacji wodnej
i kanalizacyjnej (sprężarka powietrza z osprzętem)
kpl. 1
 1.  
Kanistry na paliwo (rodzaj, ilość i wielkość powinna być dobrana w zależności od asortymentu paliw oraz powinna umożliwić co najmniej 2-krotne napełnienie zbiorników, przy zapewnieniu czasu pracy nie krótszego niż 4 godziny) kpl. 1
 1.  
Ręczny opryskiwacz środka dezynfekującego kpl. 1
 1.  
Skrzynka narzędziowa z elementami naprawczymi* kpl. 1
 1.  
Mop z pojemnikiem na wodę kpl. 2
 1.  
Szczotka do zamiatania z szufelką szt. 1
 1.  
Worek na śmieci o pojemności min. 60 dm3 szt. 150
 1.  
Worek na śmieci o pojemności min. 30 dm3 szt. 150
 1.  
Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 1
 1.  
Rynna umywalkowa do rozstawienia przed kontenerem, wyposażona w co najmniej 8 kranów, przeznaczona
do mycia rąk
kpl. 1
 1.  
Przenośna myjka do butów wraz z osprzętem do zasilania (np. wąż, przyłącza). Wyprowadzone na zewnątrz kontenera przyłącze z zaworem do podłączenia węża zasilającego kpl. 1
 1.  
Pralka automatyczna* szt. 1
 1.  
Suszarka automatyczna* szt. 1
* uwagi do tabeli:
ad Grupa 3 - opcjonalnie dopuszcza się wyposażenie kontenera w zewnętrzne toalety przenośne,
ad 29 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 33 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 41, 42 - wyposażenie obligatoryjne dla kontenerów przewidzianych do działań ratowniczych poza granicami Polski; dla zapewnienia miejsca na pralkę i suszarkę wewnątrz kontenera dopuszcza się rezygnację z przedziału toaletowego.
 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Wąż tłoczny seria 400 - OSW Eschbach

Wąż tłoczny seria 400 - OSW Eschbach244,00 zł213,11 zł brutto173,26 zł netto

Smok ssawny prosty A 110

Smok ssawny prosty A 110436,24 zł brutto354,67 zł netto

Agregat prądotwórczy FOGO FH 2001 - 2.3kW

Agregat prądotwórczy FOGO FH 2001 - 2.3kW2 181,77 zł brutto1 773,80 zł netto

Turbowentylator oddymiający PH-VP 600

Turbowentylator oddymiający PH-VP 6006 327,81 zł brutto5 144,56 zł netto

Nożyce Lukas S 700 E2

Nożyce Lukas S 700 E2Zapytaj o cenę

Rękawice strażacki Proline Eco

Rękawice strażacki Proline Eco199,00 zł169,00 zł brutto137,40 zł netto

Wąż tłoczny PETROL - OSW Eschbach

Wąż tłoczny PETROL - OSW Eschbach1 102,39 zł brutto896,25 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet

Polecamy

AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl