wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego z pompą KPpPd

Standard wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego z pompą KPpPdStandard wyposażenia kontenera pożarniczego
 
Kontener przeciwpowodziowy z pompą do wody zanieczyszczonej, typu KPpPd

           Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego, wyposażonego w pompę do wody zanieczyszczonej o dużej wydajności. Wyposażenie kontenera służy do odpompowywania wody powodziowej z terenów zalanych o znacznej powierzchni. Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy
na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

2. Klasyfikacja i oznaczenie kontenera
 
Kontener musi spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych dla kontenerów wymiennych pożarniczych. Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.
 
Do celów wewnętrznych PSP kontener oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
KPpPd
 
3. Wyposażenie kontenera
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
          Przy doborze wyposażenia należy zapewnić kompatybilność wtyczek i gniazd elektrycznych oraz zapewnić możliwość poprawnego zasilania i współpracy urządzeń pracujących w zestawach.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Pompa do wody zanieczyszczonej napędzana własnym silnikiem spalinowym, z  urządzeniem zasysającym
(typ min.)
typ P 100/2
 1.  
Zbiornik na paliwo do silnika spalinowego o pojemności zapewniającej ciągłą pracę przez min. 8 h, przy nominalnej wydajności pompy szt. 1
 

Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 3 B (wg PN-EN 14605+A1) szt. 10
 1.  
Rękawice ochronne chemicznie odporne para 20
 1.  
Kalosze wysokie chemicznie odporne para 10
 1.  
Okulary (gogle) ochronne szt. 10
 1.  
Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe (spodnie wodery) para 4*
 1.  
Pneumatyczna kamizelka asekuracyjna o wyporności
min. 50 N
szt. 4*
 1.  
Koło ratunkowe szt. 1
 1.  
Rzutka ratownicza szt. 2
 1.  
Suchy skafander szt. 4
 1.  
Kask ochronny przeznaczony do działań na wodzie szt. 4
 1.  
Ochronniki słuchu (zalecany aktywny system ochrony słuchu) szt. 4*
Grupa 2 - pompy pożarnicze
 1.  
Motopompa pływająca min. MP 4/2* szt. 1
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy
 1.  
Linia ssawna (linie ssawne - w przypadku większej ilości nasad/przyłączy wymaganych do uzyskania nominalnych parametrów pompy), umożliwiająca zassanie wody
z odległości co najmniej 10 m, wraz z niezbędnym osprzętem pożarniczym*
kpl. 1
 1.  
Linia tłoczna (linie tłoczne - w przypadku większej ilości nasad/przyłączy wymaganych do uzyskania nominalnych parametrów pompy), zapewniająca możliwość tłoczenia wody na odległość co najmniej 100 m, wraz z niezbędnym osprzętem pożarniczym* kpl. 1
 1.  
Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 4
 1.  
Klucz do łączników szt. 4
 1.  
Mostek przejazdowy dostosowany do stosowanych węży tłocznych szt. 8
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Bosak szt. 2
 1.  
Szpadel szt. 2
 1.  
Łopata szt. 2
 1.  
Siekiera 2 kg szt. 1
 1.  
Młotek 2 kg szt. 1
 1.  
Namiot z przeznaczeniem dla 4 osób, z możliwością wstawienia 4 łóżek polowych i 4 krzeseł, wraz
z osprzętem umożliwiającym rozstawienie namiotu*
kpl. 1
 1.  
Urządzenie grzewcze do namiotu, wraz z osprzętem kpl. 1
 1.  
Śpiwór typu „mumia” o zakresie stosowania temperatur:
 • temperatura ekstremalna  –10 0C,
 • komfort +3 0C do +10 0C.
Śpiwór wyposażony w dwa komplety wymiennych środków wykonanych z bawełny, z możliwością prania w wysokich temperaturach. Jeden komplet składowany oddzielnie
szt. 4*
 1.  
Łóżko polowe składane z izolacją termiczną.
Wymiary minimalne po rozłożeniu (długość x szerokość): 2000x700 mm. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg
szt. 4*
 1.  
Krzesło polowe składane szt. 4*
 1.  
Stolik polowy składany szt. 1
 
 1.  
Czujnik tlenku węgla szt. 1
 1.  
Czujnik dymu szt. 1
Grupa 6 – podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna proszkowa (ABC) min. 6 kg szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy o mocy min. 3,5 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54 kpl. 1
 1.  
Lampa oświetleniowa 230 V, stopień ochrony min. IP 44,
do podwieszenia w namiocie, wraz z przedłużaczem. Klosz lampy zabezpieczony przed uszkodzeniem/zbiciem koszem ochronnym lub wykonany z materiału nietłukącego się
kpl.  
2
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m
na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) - stopień ochrony
IP 67, przewód H07RN-F
szt. 2
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 10 m,
z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f+1f) - stopień ochrony IP 67, przewód H07RN-F
szt. 2
 1.  
Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie, z reflektorami
o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm*
kpl. 2
 1.  
Reflektor poszukiwawczy o mocy min. 100 W, w wykonaniu wodoszczelnym, z ładowarką kpl. 2
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu wodoszczelnym,
z ładowarką
kpl. 4
 1.  
Pochodnie chemiczne szt. 50
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Kanistry na paliwo (rodzaj, ilość i wielkość powinna być dobrana w zależności od asortymentu paliw oraz powinna zapewnić czas pracy urządzeń napędzanych silnikiem spalinowym nie krótszy niż 4 godziny) kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy
kpl. 1
 1.  
Lina o długości min. 20 m szt. 6
 1.  
Łata do pomiaru wysokości lustra wody szt. 1
 1.  
Zestaw naprawczy do węży kpl. 1
 1.  
Zestaw naprawczy do namiotu kpl. 1
 1.  
Zestaw wyposażenia socjalnego dla załogi (m. in. naczynia
i sztućce jednorazowe, czajnik elektryczny)
kpl. 1
 1.  
Zestaw do mycia rąk (pojemnik na wodę, pojemnik
na ręczniki papierowe, żel do dezynfekcji rąk)
kpl. 1
 1.  
Namiot toaletowy wraz z turystyczną toaletą oraz zapasem materiałów higienicznych (m.in. worki na odchody, papier toaletowy) kpl. 1
 1.  
Zestaw naprawczy do pompy wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi (np. paski, filtry, olej)* kpl. 1
* uwagi do tabeli:
ad 7, 8, 13, 25, 27-29 - w przypadku, gdy liczba osób przewidzianych do obsługi pompy przekracza 4, ilość sprzętu oraz wielkość namiotu powinna być odpowiednio zwiększona,
ad 14 - dopuszcza się motopompę przenośną do wody zanieczyszczonej; typ pompy oraz armaturę i osprzęt pożarniczy do pompy ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 15 - asortyment i ilości osprzętu do budowy i zabezpieczenia linii ssawnych ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 16 - asortyment i ilości osprzętu do budowy i zabezpieczenia linii tłocznych ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 38 - zestaw powinien składać się minimum z:
1 szt. statywu o wysokości min. 3 m,
2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi, stopień ochrony min. IP 55; dopuszcza się jeden reflektor przy zachowaniu wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm,
1 szt. przedłużacza 230 V/AC o dł. min. 20 m z rozgałęziaczem, stopień ochrony IP 67, przewód H07RN-F - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
1 szt. akumulatora z gniazdami do zasilania reflektorów - jeśli konieczny jest do pracy zestawu -
z możliwością doładowywania w trakcie świecenia,
ad 51 - wyposażenie obligatoryjne dla kontenerów przewidzianych do działań ratowniczych poza granicami Polski; asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb.
 
 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Wąż tłoczny seria 400 - OSW Eschbach

Wąż tłoczny seria 400 - OSW Eschbach244,00 zł213,11 zł brutto173,26 zł netto

Prądownica AWG TURBO 2750

Prądownica AWG TURBO 27503 175,40 zł brutto2 581,63 zł netto

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW4 802,00 zł brutto3 904,07 zł netto

Nożyce Lukas S 700 E2

Nożyce Lukas S 700 E2Zapytaj o cenę

Kombinezon wypornościowy Mullion Northsea

Kombinezon wypornościowy Mullion Northsea659,00 zł598,27 zł brutto486,40 zł netto

Buty strażackie Strażak - gumowe

Buty strażackie Strażak - gumowe449,00 zł404,47 zł brutto328,84 zł netto

Wąż tłoczny PETROL - OSW Eschbach

Wąż tłoczny PETROL - OSW Eschbach1 102,39 zł brutto896,25 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl