wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną, typoszeregu SD

Standard wyposażenia samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną, typoszeregu SDStandard wyposażenia samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną, typoszeregu SD
 
Samochód z drabiną mechaniczną, typoszeregu SD

          Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu z drabiną mechaniczną.
Samochód jest jednocześnie środkiem transportu dla zastępu 3-osobowego. Typoszereg obejmuje samochody z drabinami obrotowymi z ruchami kombinowanymi wg PN-EN 14043 o wysokości ratowniczej co najmniej 30 m.
Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkową armaturę do podawania środków gaśniczych oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest jako samochód z drabiną mechaniczną (pkt. 2.2.4 PN-EN 1846-1:2011). W oznaczeniu do celów wewnętrznych PSP nie stosuje się wyróżnika określającego klasę samochodu w zależności od MMR.
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP:
 
SD

gdzie:
- wysokość ratownicza wyrażona w m, mierzona w pionie między poziomym podłożem, na którym ustawiono drabinę a górną powierzchnią podłogi kosza ratowniczego bez obciążenia, przy przęsłach drabiny całkowicie wysuniętych i ustawionych pod maksymalnym kątem do podłoża. Dla drabin obrotowych bez kosza jest to wysokość najwyżej położonego szczebla.
 
Przykłady oznaczeń:
 
SD 30
samochód z drabiną mechaniczną
o wysokości ratowniczej 30 m
 
SD 37
samochód z drabiną mechaniczną
o wysokości ratowniczej 37 m
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie
od własnych potrzeb.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi szt. 3
 1.  
Zestaw przęseł drabiny rozsuwanych mechanicznie
o wysokości ratowniczej min. 30 m
kpl. 1
 1.  
Kosz ratowniczy o nośności dla min. 3 osób* szt. 1
 1.  
Działko wodno-pianowe typu DWP-16* szt. 1
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1
 
* uwagi do tabeli:
ad 3 - dopuszcza się demontowalny kosz ratowniczy na czas jazdy,
ad 4 - dopuszcza się działko demontowalne,
ad 5 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenie sterujące, umożliwiające co najmniej: włączanie, przełączanie kanałów, prowadzenie korespondencji głosowej na wybranym kanale; urządzenie powinno być umieszczone przy stanowisku operatora; dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy stanowisku operatora o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy.
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 3
 1.  
Szelki bezpieczeństwa* szt. 2
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 2
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-xx-ŁA* szt. 2
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 2
 1.  
Przełącznik 75/52 szt. 1
 1.  
Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 1
 1.  
Prądownica wodna typu turbo szt. 1
 1.  
Klucz do łączników szt. 2
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 2
 1.  
Linkowy aparat ratowniczy szt. 1
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości
min. 370 mm, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
kpl. 1
 1.  
Topór ciężki szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm szt. 1
 1.  
Siekiera 2 kg szt. 1
 1.  
Szpadel szt. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna szt. 1
 1.  
Koc gaśniczy szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54* szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 40 m
na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)*
kpl. 1
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65, wraz z ładowarką. kpl. 2
 1.  
Reflektor przenośny o wielkości strumienia świetlnego
min. 5000 lm, stopniu ochrony min. IP 55, z możliwością mocowania w koszu
szt. 2
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 2
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Nosze przystosowane do mocowania w koszu* kpl. 1
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1* kpl. 1
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Podkłady pod podpory szt. 4
 1.  
Linki odciągowe do drabiny szt. 2
 
* uwagi do tabeli:
ad 6 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków; jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu,
ad 7 - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad 9 - nie jest wymagany, jeśli drabina wyposażona jest w pion wodny; „xx” oznacza długość jednego odcinka (nie mniejsza niż wysokość ratownicza),
ad 25 - w przypadku wyposażenia samochodu w odbiorniki prądu elektrycznego należy zwiększyć moc agregatu do wartości umożliwiającej jednoczesne zasilanie reflektorów w koszu i co najmniej jednego odbiornika, jednak nie mniejszej niż 4,5 kVA,
ad 26 - nie jest wymagany, jeśli drabina jest wyposażona w stałą instalację elektryczną doprowadzającą prąd do kosza,
ad 30 - wymagane, jeśli kosz przystosowany jest do transportu noszy; komplet składa się z noszy oraz zestawu elementów do mocowania w koszu,
ad 31 - dopuszcza się na wyposażeniu zestaw ratownictwa medycznego bez noszy typu deska i kompletu szyn Kramera,
ad 32 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
ad 33 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń; nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu samochodu jest zestaw narzędzi ślusarskich.

 

Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Prądownica AWG Turbo Master

Prądownica AWG Turbo Master1 786,08 zł1 616,40 zł brutto1 314,15 zł netto

Agregat prądotwórczy FOGO FH 2001 - 2.3kW

Agregat prądotwórczy FOGO FH 2001 - 2.3kW2 181,77 zł brutto1 773,80 zł netto

Motopompa szlamowa KOSHIN KTH 50X 700l/min

Motopompa szlamowa KOSHIN KTH 50X 700l/min4 061,03 zł brutto3 301,65 zł netto

Ubranie specjalne żaroodporne USC-4 - typ3

Ubranie specjalne żaroodporne USC-4 - typ33 322,41 zł brutto2 701,15 zł netto

Nożyce Lukas S 511

Nożyce Lukas S 511Zapytaj o cenę

 • Banner_prawa_kol_Gallet

Polecamy

AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl