wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa technicznego SRt

Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa technicznego SRtStandard wyposażenia samochodu specjalnego
 
Samochód ratownictwa technicznego, typu SRt

           Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako średniego samochodu specjalnego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego, będąc również środkiem transportu dla zastępu od 3 do 6 osób.
           Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia i narzędzia ratownicze, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest, jako samochód ratownictwa technicznego (pkt. 2.2.6
PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
SRt
 
3. Wyposażenie samochodu
 
            Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do tabeli ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
            Przy doborze wyposażenia należy zapewnić kompatybilność wtyczek i gniazd elektrycznych, łączników hydraulicznych i pneumatycznych oraz zapewnić możliwość poprawnego zasilania i współpracy urządzeń pracujących w zestawach.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi szt. 3 ÷ 6
 1.  
Generator prądotwórczy o mocy min. 20 kVA szt. 1
 1.  
Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość
od poziomu gruntu i łączna wielkość strumienia świetlnego reflektorów)
m
lm
6
80 000
 1.  
Wciągarka linowa hydrauliczna o maksymalnej sile uciągu min. 70 kN i długości roboczej (wysuniętej) liny min. 40 m kpl. 1
 1.  
Żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 80 kNm
i maksymalnym wysięgu co najmniej 6 m
szt. 1
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP szt. 1
 
 
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 3 ÷ 6
 1.  
Szelki bezpieczeństwa* szt. 2
 1.  
Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem,  
klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5)
para 2
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN-EN 14605+A1) szt. 3 ÷ 6
 1.  
Rękawice ochronne chemicznie odporne para 6 ÷ 12
 1.  
Kalosze wysokie chemicznie odporne para 3 ÷ 6
 1.  
Okulary (gogle) ochronne szt. 6
 1.  
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (wg PN-EN 388)* para 6 ÷ 12
 1.  
Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Drabina nasadkowa (przęsło) szt. 4
 1.  
Drabina słupkowa szt. 1
 1.  
Platforma ratownicza do prac na małych wysokościach szt. 1
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 2
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Nożyco-rozpieracz kombi typu CK o zdolności cięcia H
z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe lub zdejmowane końcówki rozpierające, 2 łańcuchy z hakami)
kpl. 1
 1.  
Nożyco-rozpieracz kombi typu BK o zdolności cięcia min. E zintegrowany z pompą zasilającą szt. 1
 1.  
Rozpieracz typu BS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe,
2 łańcuchy z hakami, końcówka do cięcia blach)
kpl. 1
 1.  
Rozpieracz typu CS szt. 1
 1.  
Nożyce typu BC o zdolności cięcia H szt. 1
 1.  
Nożyce typu CC o zdolności cięcia H szt. 1
 1.  
Cylinder rozpierający typu min. R120/250 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa, 1 przedłużka o długości min. 150 mm)* kpl. 1
 1.  
Cylinder rozpierający typu min. R120/350 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa)* kpl. 1
 1.  
Cylinder rozpierający typu min. R120/540 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa)* kpl. 1
 1.  
Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających szt. 2
 1.  
Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy MTO lub ATO z napędem spalinowym szt. 1
 1.  
Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o masie
do 25 kg
szt. 1
 1.  
Pompa ręczna/nożna do narzędzi hydraulicznych szt. 2
 1.  
Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m kpl. 2
 1.  
Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 15 m
na zwijadle*
kpl. 2
 1.  
Przecinacz do pedałów z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Przecinacz do prętów, lin i kabli z pompą ręczną/nożną
i zestawem węży*
kpl. 1
 1.  
Klin hydrauliczny z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Podnośnik stopowy hydrauliczny o nośności stopy min. 95 kN, z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 2
 1.  
Podnośnik hydrauliczny o nośności min. 200 kN, z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 5 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 15 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 30 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 40 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 60 t szt. 2
 1.  
Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z butli sprężonego powietrza
lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie)
kpl. 2
 1.  
Przewód z zaworem odcinającym do poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych szt. 6
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia niskociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 8 t szt. 2
 1.  
Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych z butli sprężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie) kpl. 1
 1.  
Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 dm3 szt. 6
 1.  
Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości
min. 400 mm, napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
kpl. 2
 1.  
Pilarka ratownicza z łańcuchem widiowym o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
 1.  
Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton - min. po 5 szt.) i ratowniczymi (min. 2 szt.). Średnica tarczy min. 350 mm. kpl. 2
 1.  
Młot udarowo-obrotowy o napędzie elektrycznym
z zestawem końcówek, w wykonaniu profesjonalnym
kpl. 1
 1.  
Wiertarka udarowa o napędzie elektrycznym z zestawem wierteł do stali i betonu, w wykonaniu profesjonalnym kpl. 1
 1.  
Szlifierka kątowa o napędzie elektrycznym z zestawem tarcz do cięcia betonu i stali (min. po 5 szt.), w wykonaniu profesjonalnym kpl. 1
 1.  
Piła szablasta o napędzie elektrycznym z zestawem brzeszczotów do różnych materiałów (min. po 2 szt.),
w wykonaniu profesjonalnym
kpl. 1
 1.  
Wciągarka linowa (przenośna) o udźwigu min. 3200 kg,
z liną o długości min. 20 m, wraz z akcesoriami
kpl. 1
 1.  
Bosak lekki szt. 1
 1.  
Bosak podręczny szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 2
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 15 mm szt. 1
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 8 mm szt. 1
 1.  
Młot 10 kg szt. 1
 1.  
Młot 5 kg szt. 1
 1.  
Siekiera 2 kg szt. 1
 1.  
Siekiera 1 kg szt. 1
 1.  
Klucz hydrauliczny typu „żaba” o regulowanym rozstawie
w zakresie min. 0÷50 mm
szt. 1
 1.  
Szpadel szt. 2
 1.  
Łopata szt. 2
 1.  
Szufla szt. 1
 1.  
Widły szt. 1
 1.  
Kilof szt. 1
 1.  
Łom prosty szt. 1
 1.  
Szczotka uliczna szeroka szt. 2
 1.  
Szczotka do zamiatania z długim włosiem szt. 2
 1.  
Zbijak do szyb hartowanych szt. 2
 1.  
Narzędzie do wycinania szyb klejonych szt. 1
 1.  
Nóż do pasów bezpieczeństwa szt. 2
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* kpl. 1
 1.  
Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN
i zakresie roboczym min. 0,6÷1 m
szt. 4
 1.  
Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN
i zakresie roboczym min. 1÷1,7 m
szt. 4
 1.  
Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN
i zakresie roboczym min. 1,7÷3 m
szt. 4
 1.  
Zestaw klinów i podkładek do stabilizacji pojazdu* kpl. 1
 1.  
Zestaw podkładów i belek drewnianych* kpl. 1
 1.  
Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki hydraulicznej zamontowanej na stałe* kpl. 1
 1.  
Zestaw szekli, zawiesi linowych i łańcuchowych oraz zawiesi taśmowych i wężowych do żurawia* kpl. 1
 1.  
Szekle o wytrzymałości min. 100 kN szt. 2
 1.  
Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa
o wytrzymałości min. 30 kN i długości min. 8 m
szt. 2
 1.  
Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa
o wytrzymałości min. 60 kN i długości min. 8 m
szt. 2
 1.  
Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe szt. 1
 1.  
Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie kpl. 1
 1.  
Osłona osoby ratowanej szt. 2
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 2
 1.  
Koc gaśniczy szt. 2
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory
 1.  
Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych kg 20
 1.  
Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) dm3 10
 1.  
Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy o mocy min. 6,5 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54 szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m
na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) - stopień ochrony
IP 67, przewód H07RN-F
kpl. 2
 1.  
Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 30 m
na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) - stopień ochrony
IP 67, przewód H07RN-F
kpl. 2
 1.  
Trójfazowy przemiennik faz - stopień ochrony IP 67 szt. 1
 1.  
Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm* szt. 2
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65, wraz z ładowarką. kpl. 2
 1.  
Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 4
 1.  
Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) szt. 2
 1.  
Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 10
 1.  
Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
 1.  
Zestaw znaków drogowych i tablic ostrzegawczych
z podstawkami*
kpl. 1
 1.  
Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 1
 1.  
Detektor prądu przemiennego szt. 1
 1.  
Bosak dielektryczny lub drążek dielektryczny o długości min. 2,2 m szt. 1
 1.  
Lokalizator zbrojenia, rur, przewodów i pustek w betonie szt. 1
 1.  
Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
 1.  
Miernik wielogazowy do pomiaru stężenia min. 2 gazów toksycznych, tlenu i gazów wybuchowych szt. 1
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 3
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
 1.  
Nosze podbierakowe szt. 1
 1.  
Nosze sanitarne składane szt. 1
 1.  
Kamizelka KED szt. 1
 1.  
Koc wełniany szt. 6
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Parawan do zasłaniania ofiar wypadków szt. 1
 1.  
Mata pod sprzęt ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,5 m szt. 2
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Hol sztywny szt. 1
 1.  
Linka holownicza stalowa szt. 1
* uwagi do tabeli:
ad 7 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków; jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu,
ad 8 - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad 14 - poziom skuteczności (wg PN-EN 388) na ścieranie, rozdzieranie, przekłucie  - min. 3, na przecięcie – min. 2,
ad 26-28 - zestaw cylindrów rozpierających z poz. 26-28 powinien umożliwiać rozpieranie elementów w zakresie odległości co najmniej 530÷1550 mm (z założonymi końcówkami krzyżowymi). Dopuszcza się ograniczenie zestawów końcówek wymiennych do cylindrów rozpierających z poz. 26-28 do dwóch kompletów, przy zapewnieniu ich kompatybilności z wszystkimi cylindrami, 
ad 34 - dopuszcza się zwijadła zblokowane z agregatami zasilającymi do narzędzi hydraulicznych,
ad 35-39 - można pominąć pompę i zestaw węży, jeśli możliwe jest zasilanie z pomp z poz. 32,
ad 79 - minimalny skład zestawu narzędzi:
- 4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
- 7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
- 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 2 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
- 12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
- 12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
- 7 szt. kluczy sześciokątnych, tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm),
- 7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
- 2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
- 1 szt. przecinak,
ad 80 - minimalny skład zestawu narzędzi nieiskrzących:
- 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
- 3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3,
- 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz o rozstawie min. 20,
- 9 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
- 9 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
- 4 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm),
- 1 szt. młotek ślusarski 1kg,
- 1 szt. przecinak,
ad 84 - zestaw powinien składać się co najmniej z: 2x klin schodkowy, 4x klin ząbkowany (po 2 różnej szerokości), 6x podkładka (po 2 różnej grubości),
ad 85 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, podkłady i belki powinny być wykonane z twardego drewna, zaimpregnowane przed wpływem czynników atmosferycznych, końce belek powinny być zabezpieczone przed możliwością rozszczepienia,
ad 86 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, wytrzymałość powinna być dostosowana do maksymalnej siły uciągu wciągarki,
ad 87 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, wytrzymałość powinna być dostosowana do maksymalnej nośności żurawia,
ad 103 - zestaw powinien składać się minimum z:
- 1 szt. statywu o wysokości min. 3 m,
- 2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi, stopień ochrony min. IP 55; dopuszcza się jeden reflektor przy zachowaniu wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm,
- 1 szt. przedłużacza 230 V/AC o dł. min. 15 m z rozgałęziaczem, stopień ochrony IP 67 - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
- 1 szt. akumulatora z gniazdami do zasilania reflektorów - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
ad 109 - zestaw powinien zawierać następujące znaki (oznaczenia zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”):
- A-15 „śliska jezdnia”,
- A-30 „inne niebezpieczeństwo”,
- A-34 „wypadek drogowy”,
- B-2 „zakaz wjazdu”,
- B-33 „ograniczenie prędkości do 20 km/h”,
- C-9 „nakaz jazdy z prawej strony”,
- C-10 nakaz jazdy z lewej strony” (znaki C-9 i C10 mogą być wykonane jako jeden znak obrotowy),
- tablica „zakaz używania ognia otwartego” (wielkość identyczna jak znaków zakazu),
ad 124 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
ad 125 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń.
 
 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Uniwersalna prądownica wodna PW 52 R

Uniwersalna prądownica wodna PW 52 R185,00 zł170,97 zł brutto139,00 zł netto

Wąż ssawny PCV B 110-1600 Ł

Wąż ssawny PCV B 110-1600 Ł212,37 zł brutto172,66 zł netto

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW4 802,00 zł brutto3 904,07 zł netto

Kanister metalowy 20l

Kanister metalowy 20lZapytaj o cenę

Kombinezon wypornościowy Mullion Northsea

Kombinezon wypornościowy Mullion Northsea659,00 zł598,27 zł brutto486,40 zł netto

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 H

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 H260,15 zł brutto211,50 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet

Polecamy

AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl