wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa technicznego SCRt

Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa technicznego SCRtStandard wyposażenia samochodu specjalnego
 
Samochód ratownictwa technicznego, typu SCRt


            Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu specjalnego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego, będąc również środkiem transportu 3-osobowego zastępu. Standard ten nie dotyczy ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego, przeznaczonego do usuwania skutków wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych i ich odholowywania.
Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia i narzędzia ratownicze, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest, jako samochód ratownictwa technicznego (pkt. 2.2.6
PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
SCRt
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do tabeli ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
            Przy doborze wyposażenia należy zapewnić kompatybilność wtyczek i gniazd elektrycznych, łączników hydraulicznych i pneumatycznych oraz zapewnić możliwość poprawnego zasilania i współpracy urządzeń pracujących w zestawach.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi szt. 3
 1.  
Generator prądotwórczy o mocy min. 20 kVA szt. 1
 1.  
Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość
od poziomu gruntu i łączna wielkość strumienia świetlnego reflektorów)
m
lm
6
80 000
 1.  
Wciągarka linowa hydrauliczna o sile uciągu min. 80 kN
i długości roboczej (wysuniętej) liny min. 40 m
kpl. 1
 1.  
Żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 150 kNm
i maksymalnym wysięgu co najmniej 7 m
kpl. 1
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP szt. 1
 
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 3
 1.  
Szelki bezpieczeństwa* szt. 2
 1.  
Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, 
klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5)
para 2
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN-EN 14605+A1) szt. 3
 1.  
Rękawice ochronne chemicznie odporne para 6
 1.  
Kalosze wysokie chemicznie odporne para 3
 1.  
Okulary (gogle) ochronne szt. 6
 1.  
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (wg PN-EN 388)* para 6
 1.  
Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Drabina nasadkowa (przęsło) szt. 4
 1.  
Drabina słupkowa szt. 2
 1.  
Platforma ratownicza do prac na małych wysokościach szt. 1
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 4
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Nożyco-rozpieracz kombi typu CK o zdolności cięcia H
z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe lub zdejmowane końcówki rozpierające, 2 łańcuchy z hakami)
kpl. 1
 1.  
Nożyco-rozpieracz kombi typu BK o zdolności cięcia min. E zintegrowany z pompą zasilającą szt. 1
 1.  
Rozpieracz typu BS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe,
2 łańcuchy z hakami, końcówka do cięcia blach)
kpl. 1
 1.  
Rozpieracz typu CS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe,
2 łańcuchy z hakami)
kpl. 1
 1.  
Nożyce typu BC o zdolności cięcia H szt. 1
 1.  
Nożyce typu CC o zdolności cięcia H szt. 1
 1.  
Cylinder rozpierający typu min. R120/250 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa, 1 przedłużka o długości min. 150 mm)* kpl. 2
 1.  
Cylinder rozpierający typu min. R120/350 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa)* kpl. 2
 1.  
Cylinder rozpierający typu min. R120/540 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa)* kpl. 2
 1.  
Cylinder rozpierający teleskopowy (wielotłokowy)
o maksymalnej sile rozpierającej min. 185 kN
i skoku całkowitym min. 280 mm
kpl. 1
 1.  
Cylinder rozpierający teleskopowy (wielotłokowy)
o maksymalnej sile rozpierającej min. 185 kN
i skoku całkowitym min. 600 mm
kpl. 1
 1.  
Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających szt. 2
 1.  
Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy MTO lub ATO* szt. 2
 1.  
Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o masie
do 20 kg
szt. 1
 1.  
Pompa ręczna/nożna do narzędzi hydraulicznych szt. 3*
 1.  
Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m kpl. 5*
 1.  
Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 15 m
na zwijadle*
kpl. 4
 1.  
Przecinacz do pedałów z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Przecinacz do prętów, lin i kabli z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Klin hydrauliczny z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Przecinacz do nakrętek z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 1
 1.  
Podnośnik stopowy hydrauliczny o nośności stopy min. 95 kN, z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 2
 1.  
Podnośnik hydrauliczny o nośności min. 400 kN z pompą ręczną/nożną i zestawem węży* kpl. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 5 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 15 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 30 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 40 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 60 t szt. 2
 1.  
Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z butli sprężonego powietrza
lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie)
kpl. 2
 1.  
Przewód z zaworem odcinającym do poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych szt. 6
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia niskociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 4 t szt. 2
 1.  
Poduszka pneumatyczna do podnoszenia niskociśnieniowa o zdolności podnoszenia min. 8 t szt. 2
 1.  
Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych z butli sprężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie) kpl. 2
 1.  
Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 dm3 szt. 8
 1.  
Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości
min. 400 mm, napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
kpl. 1
 1.  
Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości
min. 400 mm, napędzie elektrycznym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
kpl. 1
 1.  
Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości
min. 650 mm, napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
kpl. 1
 1.  
Pilarka ratownicza z łańcuchem widiowym o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
 1.  
Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (do stali, betonu i ratowniczymi - min. po 5 szt.) kpl. 1
 1.  
Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie elektrycznym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton - min.
po 5 szt.) i ratowniczymi (min. 5 szt.)
kpl. 1
 1.  
Piła tarczowa obwodowa do głębokiego cięcia betonu
o napędzie spalinowym wraz z zapasową tarczą
kpl. 1
 1.  
Młot udarowo-obrotowy o napędzie spalinowym z zestawem końcówek kpl. 1
 1.  
Młot udarowo-obrotowy o napędzie elektrycznym
z zestawem końcówek
kpl. 1
 1.  
Wiertarka udarowa o napędzie elektrycznym z zestawem wierteł do stali, drewna i betonu* kpl. 1
 1.  
Szlifierka kątowa o napędzie elektrycznym z zestawem tarcz do cięcia betonu i stali (min. po 5 szt.)* kpl. 1
 1.  
Piła szablasta o napędzie elektrycznym z zestawem brzeszczotów do cięcia drewna i metalu (min. po 3 szt.)* kpl. 1
 1.  
Wciągarka linowa (przenośna) o udźwigu min. 3200 kg,
z liną o długości min. 20 m, wraz z akcesoriami
kpl. 1
 1.  
Wciągarka łańcuchowa mechaniczna o sile udźwigu
min. 20 kN wraz z akcesoriami
kpl. 1
 1.  
Bosak ciężki szt. 1
 1.  
Bosak lekki szt. 1
 1.  
Bosak podręczny szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 2
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 15 mm szt. 1
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 8 mm szt. 1
 1.  
Młot 10 kg szt. 1
 1.  
Młot 5 kg szt. 2
 1.  
Siekiera 2 kg szt. 2
 1.  
Siekiera 1 kg szt. 2
 1.  
Klucz hydrauliczny typu „żaba” o regulowanym rozstawie
w zakresie min. 0÷50 mm
szt. 2*
 1.  
Szpadel szt. 3*
 1.  
Łopata szt. 3*
 1.  
Szufla szt. 2
 1.  
Widły szt. 2
 1.  
Kilof szt. 3*
 1.  
Łom prosty szt. 2
 1.  
Szczotka uliczna szeroka szt. 4
 1.  
Szczotka do zamiatania z długim włosiem szt. 4
 1.  
Zbijak do szyb hartowanych szt. 2
 1.  
Nóż do pasów bezpieczeństwa szt. 2
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* kpl. 1
 1.  
Podpora hydrauliczna lub pneumatyczna o nośności
min. 90 kN i zakresie roboczym min. 1,2÷2,7 m
wraz z akcesoriami*
kpl. 4
 1.  
Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN
i zakresie roboczym min. 0,6÷1 m
szt. 2
 1.  
Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN
i zakresie roboczym min. 1÷1,7 m
szt. 2
 1.  
Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN
i zakresie roboczym min. 1,7÷3 m
szt. 2
 1.  
Zestaw klinów i podkładek do stabilizacji pojazdu* kpl. 2
 1.  
Zestaw podkładów i belek drewnianych* kpl. 1
 1.  
Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki* kpl. 1
 1.  
Zestaw szekli, zawiesi linowych i łańcuchowych oraz zawiesi taśmowych i wężowych do żurawia* kpl. 1
 1.  
Trawersa ładunkowa o nośności min. 1500 kg regulowana hydraulicznie wraz z akcesoriami* kpl. 1
 1.  
Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa
o wytrzymałości min. 30 kN i długości min. 8 m
szt. 4
 1.  
Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa
o wytrzymałości min. 60 kN i długości min. 8 m
szt. 4
 1.  
Wentylator nadmuchowo-wyciągowy z napędem elektrycznym, z zestawem rękawów ssących i tłocznych
o długości min. 4 m każdy
kpl. 1
 1.  
Rolki transportowe o nośności min. 10 t szt. 4
 1.  
Kotwica pożarnicza do wyburzania szt. 1
 1.  
Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe szt. 1
 1.  
Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie kpl. 1
 1.  
Osłona osoby ratowanej szt. 2
 1.  
Kuweta ze stali szlachetnej szt. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 2
 1.  
Koc gaśniczy szt. 2
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory
 1.  
Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych kg 40
 1.  
Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) dm3 20
 1.  
Rękaw sorbcyjny do substancji ropopochodnych, długość min. 1 m szt. 3
 1.  
Poduszka sorbcyjna do substancji ropopochodnych, wymiary min. 300x300 mm szt. 5
 1.  
Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1
 1.  
Urządzenie do mechanicznego rozkładania sorbentu sypkiego szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy o mocy min. 8 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54 szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m
na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) - stopień ochrony
IP 67, przewód H07RN-F
kpl. 2
 1.  
Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 50 m
na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) - stopień ochrony
IP 67, przewód H07RN-F
kpl. 2
 1.  
Trójfazowy przemiennik faz- stopień ochrony IP 67 szt. 1
 1.  
Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 15 000 lm* kpl. 4
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65,
wraz z ładowarką.
kpl. 3
 1.  
Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 4
 1.  
Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) szt. 2
 1.  
Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 10
 1.  
Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
 1.  
Zestaw znaków drogowych i tablic ostrzegawczych
z podstawkami*
kpl. 1
 1.  
Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 2
 1.  
Detektor prądu przemiennego szt. 1
 1.  
Bosak dielektryczny lub drążek dielektryczny o długości min. 2,2 m szt. 1
 1.  
Lokalizator zbrojenia, rur, przewodów i pustek w betonie szt. 1
 1.  
Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
 1.  
Miernik wielogazowy do pomiaru stężenia min. 2 gazów toksycznych, tlenu i gazów wybuchowych szt. 1
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 3
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
 1.  
Nosze podbierakowe szt. 1
 1.  
Nosze sanitarne składane szt. 2
 1.  
Kamizelka KED szt. 1
 1.  
Koc wełniany szt. 6
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Parawan do zasłaniania ofiar wypadków szt. 1
 1.  
Mata pod sprzęt ratowniczy o wymiarach min. 2,0x1,5 m szt. 2
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Hol sztywny szt. 1
 1.  
Linka holownicza stalowa szt. 1
 
* uwagi do tabeli:
ad 7 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków; jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu,
ad 8 - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad 14 - poziom skuteczności (wg PN-EN 388) na ścieranie, rozdzieranie, przekłucie  - min. 3, na przecięcie – min. 2,
ad 26-28 - zestaw cylindrów rozpierających z poz. 26-28 powinien umożliwiać rozpieranie elementów w zakresie odległości co najmniej 530÷1550 mm (z założonymi końcówkami krzyżowymi). Dopuszcza się ograniczenie zestawów końcówek wymiennych do cylindrów rozpierających z poz. 26-28 do dwóch kompletów, przy zapewnieniu ich kompatybilności z wszystkimi cylindrami, 
ad 32 - zaleca się, aby jeden z agregatów miał napęd elektryczny,
ad 34-35 - w przypadku konieczności zasilania narzędzi z poz. 37, 38, 39, 40, 41 i 42 z dedykowanych pomp ilość można zmniejszyć o 1 szt.,
ad 36 - dopuszcza się zwijadła zblokowane z agregatami zasilającymi do narzędzi hydraulicznych,
ad 37-42 - można pominąć pompę ręczną/nożną i zestaw węży jeśli możliwe jest zasilanie z pomp ręcznych/nożnych z poz. 34,
ad 63-65 - narzędzia w wykonaniu profesjonalnym,
ad 78-80 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
ad 83 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
ad 89 - minimalny skład zestawu narzędzi:
- 4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
- 7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
- 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 2 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
- 12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
- 12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28 lub 26x29, 30x32),
- 7 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm),
- 7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
- 2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
- 1 szt. przecinak,
ad 90 - minimalny skład zestawu narzędzi nieiskrzących:
- 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
- 3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3,
- 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz o rozstawie min. 20,
- 9 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
- 9 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
- 4 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm),
- 1 szt. młotek ślusarski 1kg,
- 1 szt. przecinak,
ad 91 - zestaw akcesoriów powinien składać się z pomp zasilających hydraulicznych albo sterowników pneumatycznych do zasilania z butli sprężonego powietrza oraz przedłużek, końcówek wymiennych i podkładek (skład określa użytkownik),
ad 95 - zestaw powinien składać się co najmniej z: 1x klin schodkowy, 4x klin ząbkowany (po 2 różnej szerokości), 6x podkładka (po 2 różnej grubości),
ad 96 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, podkłady i belki powinny być wykonane z twardego drewna, zaimpregnowane przed wpływem czynników atmosferycznych, końce belek powinny być zabezpieczone przed możliwością rozszczepienia,
ad 97 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, wytrzymałość powinna być dostosowana do maksymalnej siły uciągu wciągarki,
ad 98 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, wytrzymałość powinna być dostosowana do maksymalnej nośności żurawia,
ad 99 - zestaw akcesoriów powinien umożliwiać podnoszenie samochodów za koła lub na zawiesiach elastycznych oraz innych ładunków na zawiesiach linowych lub łańcuchowych,
ad 121 - zestaw powinien składać się minimum z:
- 1 szt. statywu o wysokości min. 3 m,
- 2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi, stopień ochrony min. IP 55, dopuszcza się jeden reflektor przy zachowaniu wielkości strumienia świetlnego min. 15 000 lm,
- 1 szt. przedłużacza 230 V/AC o dł. min. 15 m z rozgałęziaczem, stopień ochrony IP 67 - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
- 1 szt. akumulatora z gniazdami do zasilania reflektorów - jeśli konieczny jest do pracy zestawu,
ad 127 - zestaw powinien zawierać następujące znaki (oznaczenia zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”):
- A-15 „śliska jezdnia”,
- A-30 „inne niebezpieczeństwo”,
- A-34 „wypadek drogowy”,
- B-2 „zakaz wjazdu”,
- B-33 „ograniczenie prędkości do 20 km/h”,
- C-9 „nakaz jazdy z prawej strony”,
- C-10 nakaz jazdy z lewej strony” (znaki C-9 i C10 mogą być wykonane jako jeden znak obrotowy),
- tablica „zakaz używania ognia otwartego” (wielkość identyczna jak znaków zakazu),
ad 142 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
ad 143 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń.
 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Motopompa szlamowa Honda WT20X

Motopompa szlamowa Honda WT20X5 062,68 zł brutto4 116,00 zł netto

Toporek wielofunkcyjny Pry - Axe

Toporek wielofunkcyjny Pry - Axe1 543,29 zł brutto1 254,71 zł netto

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW4 802,00 zł brutto3 904,07 zł netto

Agregat prądotwórczy FOGO FH 2541 IP54 - 1.8kW

Agregat prądotwórczy FOGO FH 2541 IP54 - 1.8kW2 499,00 zł2 395,13 zł brutto1 947,26 zł netto

Sygnalizator bezruchu SuperPASS II

Sygnalizator bezruchu SuperPASS II896,67 zł brutto729,00 zł netto

Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102

Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102899,00 zł brutto730,89 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl