wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego SLRch

Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego SLRchStandard wyposażenia samochodu specjalnego
 
Samochód ratownictwa chemicznego, typu SLRch

           Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego do prowadzenia wstępnego rozpoznania chemicznego oraz likwidacji lub neutralizacji niewielkich emisji substancji niebezpiecznych. Samochód jest również środkiem transportu zastępu od 4 do 6 osób.
           Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia,  narzędzia ratownicze oraz sorbenty i neutralizatory, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu.
 
Samochód klasyfikowany jest, jako samochód sprzętowy ratownictwa chemicznego (pkt. 2.2.8 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
SLRch
 
3. Wyposażenie samochodu.
 
Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi szt. 4 ÷ 6
 1.  
Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość
i łączna wielkość strumienia świetlnego reflektorów)*
m
lm
4
70 000
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP szt. 1
* uwagi do tabeli:
ad 2 - stanowi wyposażenie opcjonalne.
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Nadciśnieniowy aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu kpl. 4 ÷ 6
 1.  
Zapasowe butle do aparatu powietrznego szt. 4 ÷ 6*
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi (CUG) szt. 4
 1.  
Bielizna przeciwpotna, termoaktywna kpl. 4
 1.  
Hełm ochronny pod ubranie specjalne CUG szt. 4
 1.  
Ubranie ochronne chemicznie odporne, średnie (kurtka, kaptur, spodnie) kpl. 4
 1.  
Ubranie ochronne chemicznie odporne, lekki (kombinezon) szt. 4
 1.  
Kalosze wysokie chemicznie odporne para 4
 1.  
Rękawice ochronne chemicznie odporne para 8
 1.  
Rękawiczki lateksowe wzmocnione para 50
 1.  
Okulary (gogle) ochronne laboratoryjne szt. 4
 1.  
Maska pełnotwarzowa (z przyłączem gwintowym
do filtropochłaniaczy)
szt. 4 ÷ 6
 1.  
Filtropochłaniacz do par i gazów szkodliwych
(z przyłączem gwintowym)
szt. 8
 1.  
Zestaw do przemywania oczu* kpl. 1
 1.  
Zestaw do mycia rąk i twarzy* kpl. 1
Grupa 2/S - pompy do ratownictwa chemicznego
 1.  
Odkurzacz do cieczy i pyłów niebezpiecznych z wbudowaną pompką opróżniającą oraz akcesoriami* kpl. 1
Grupa 3/S - armatura i osprzęt do pomp
 1.  
Zestaw pojemników z polipropylenu o łącznej pojemności* dm3 400
 1.  
Zestaw kuwet, tac i rynien ze stali szlachetnej* kpl. 1
 1.  
Plandeka chemicznie odporna o powierzchni min. 2 m2
z osprzętem do podwieszania pod cysternami i zbiornikami
kpl. 1
 1.  
Klucz do łączników gwintowych i kłowych w wersji nieiskrzącej szt. 2
 1.  
Klucze do pokryw studzienek kpl. 1
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 2
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Nożyco-rozpieracz kombi typu AK o zdolności cięcia A
z pompą ręczną i zestawem węży (lub pompą zintegrowaną)
kpl. 1
 1.  
Zaciskach do rur z pompą ręczną i zestawem węży kpl. 1
 1.  
Zestaw korków pneumatycznych stożkowych i klinowych wraz z pompką do napełniania* kpl. 1
 1.  
Zestaw do uszczelniania włazów i studzienek kanalizacyjnych* kpl. 1
 1.  
Zestaw pierścieni metalowych skręcanych do uszczelniania pęknięć rur* kpl. 1
 1.  
Zestaw kołków z drewna miękkiego* kpl. 1
 1.  
Zestaw kołków z tworzywa sztucznego* kpl. 1
 1.  
Zestaw mas uszczelniających* kpl. 1
 1.  
Zestaw drobnego sprzętu do uszczelniania (pakuły, druty, obejmy, śruby z nakrętkami, arkusze blachy i tworzyw sztucznych, uszczelki gotowe, itp.)* kpl. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 5 mm szt. 1
 1.  
Młotek gumowy lub z tworzywa sztucznego szt. 1
 1.  
Klucz hydrauliczny typu „żaba” o regulowanym rozstawie
w zakresie min. 0÷50 mm
szt. 1
 1.  
Szpadel lub łopata szt. 2*
 1.  
Szczotka uliczna szeroka szt. 2*
 1.  
Miotła do zamiatania z długim włosiem szt. 2*
 1.  
Mop sznurkowy z zapasowym wkładem szt. 2
 1.  
Wiaderko z odciskaczem do mopów szt. 2
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
 1.  
Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* kpl. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica dla straży pożarnej o ilości środka min. 5 kg
albo 6 dm3
szt. 1
 1.  
Koc gaśniczy szt. 1
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory
 1.  
Sorbent mineralny do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni stałych* kg 20
 1.  
Sorbent syntetyczny uniwersalny* kg 10
 1.  
Neutralizator do substancji kwaśnych* kg 10
 1.  
Neutralizator do substancji zasadowych* kg 10
 1.  
Neutralizator uniwersalny o właściwościach utleniających* dm3 10
 1.  
Zestaw sorbentów do cieczy ropopochodnych* (rękawy, poduszki, ściereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjnej dm3 60
 1.  
Zestaw sorbentów do chemikaliów* (rękawy, poduszki, ściereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjnej dm3 60
 1.  
Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (koncentrat)* dm3 10
 1.  
Zestaw roztworów do dekontaminacji wstępnej* dm3 10
 1.  
Środek odkażający bakterio- i grzybobójczy (koncentrat)* kg 0,5
 1.  
Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy mocy min. 3,5 kW o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54) szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m na zwijadle szt. 2
 1.  
Rozdzielacz elektryczny 230 V (1f/1f+1f+1f) szt. 1
 1.  
Zestaw do uziemiania i odprowadzenia elektryczności statycznej* kpl. 1
 1.  
Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego 10 000 lm* szt. 1
 1.  
Reflektor przenośny akumulatorowy przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 2
 1.  
Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 4
 1.  
Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 2
 1.  
Taśma ostrzegawcza (rolka) szt. 1
 1.  
Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 4
 1.  
Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 4
 1.  
Zestaw tablic ostrzegawczych z podstawkami* kpl. 1
 1.  
Miernik stężenia gazu niebezpiecznego* szt. 6
 1.  
Miernik stężenia tlenu* szt. 1
 1.  
Miernik stężenia gazów i par palnych* szt. 1
 1.  
Zestaw detektorów rurkowych z pompką zasysającą elektryczną i ręczną* kpl. 1
 1.  
Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
 1.  
Detektor promieniowania jonizującego szt. 1
 1.  
Zestaw wskaźników odczynu* kpl. 1
 1.  
Termometr stykowy szt. 1
 1.  
Termometr bezdotykowy (pirometr) szt. 1
 1.  
Wiatromierz szt. 1
 1.  
Odbiornik GPS szt. 1
 1.  
Komputer przenośny w obudowie wzmocnionej (tzw. polowy) z bazami danych o substancjach niebezpiecznych oraz oprogramowanie wspomagającym prowadzenie działań z zakresu ratownictwa chemicznego kpl. 1
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 4
 1.  
System łączności głosowej pod ubranie specjalne CUG, współpracujący z radiotelefonami przenośnymi kpl. 4
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R2
(torba, respirator, deska ortopedyczna, zestaw szyn unieruchamiających)
kpl. 1
 1.  
Nosze sanitarne składane szt. 2
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Linka holownicza szt. 1
* uwagi do tabeli:
ad 5 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu, w przypadku aparatów wielobutlowych ilość zapasowych butli powinna zapewniać co najmniej jednokrotną wymianę dla wszystkich aparatów,
ad 17-18 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 19 - asortyment akcesoriów i ich ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 20-21 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 28-34 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 39 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
ad 40-41 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu antyelektrostatycznym,
ad 44 - minimalny skład zestawu narzędzi:
- 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
- 6 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
- 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
- 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
- 1 szt. nożyczki do tektury,
- 1 szt. nożyce do blachy,
- 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz,
- 15 szt. kluczy płasko-oczkowych (rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27),
- 6 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm),
- 6 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40),
- 1 szt. młotek ślusarski o wadze 1 kg,
- 1 szt. przecinak,
ad 45 - minimalny skład zestawu narzędzi nieiskrzących:
- 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
- 3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3),
- 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
- 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz,
- 1 szt. młotek ślusarski 1kg,
- 1 szt. przecinak,
ad 48-57 - asortyment neutralizatorów i sorbentów oraz ich postać ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 62 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 63 - zestaw powinien składać się minimum z:
- 1 szt. statywu o wysokości min. 3 m
- 2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi
- 1 szt. przedłużacz 230 V/AC od dł. min 15 m z rozgałęziaczem (jeśli konieczny jest do pracy zestawu)
- 1 szt. akumulator zasilający z gniazdami do zasilania reflektorów (jeśli konieczny jest do pracy zestawu)
ad 70 - zestaw powinien zawierać następujące znaki (oznaczenia zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”):
- A-15 „śliska jezdnia”,
- A-30 „inne niebezpieczeństwo”,
- B-2 „zakaz wjazdu”,
- tablica „zakaz używania ognia otwartego” (wielkość identyczna jak znaków zakazu),
- tablica „uwaga materiał niebezpieczny” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał żrący” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał zakaźny” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał łatwopalny” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał wybuchowy” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
- tablica „uwaga materiał promieniotwórczy” (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
ad 71-73 - dopuszcza się zastąpienie min. 2 szt. mierników wielogazowych o identycznej funkcjonalności, rodzaje mierzonych gazów niebezpiecznych ustala odbiorca,
ad 74 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 77 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
ad 87 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
ad 88 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń.
 
W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.

 
Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Prądownica AWG Turbo Master

Prądownica AWG Turbo Master1 786,08 zł1 616,40 zł brutto1 314,15 zł netto

Pilarka ratownicza STIHL MS 461 R

Pilarka ratownicza STIHL MS 461 R5 345,02 zł brutto4 345,54 zł netto

Aparat oddechowy Fenzy Aeris II, maska OptiPro, butla

Aparat oddechowy Fenzy Aeris II, maska OptiPro, butla4 074,38 zł brutto3 312,50 zł netto

Kaseton wężowy C (52)

Kaseton wężowy C (52)359,00 zł330,46 zł brutto268,67 zł netto

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW4 802,00 zł brutto3 904,07 zł netto

Turbowentylator oddymiający PH-VP 600

Turbowentylator oddymiający PH-VP 6006 327,81 zł brutto5 144,56 zł netto

Rękawice strażacki Proline Eco

Rękawice strażacki Proline Eco199,00 zł169,00 zł brutto137,40 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet

Polecamy

Rękawice strażacki Proline Eco

Rękawice strażacki Proline Eco

199,00 zł169,00 zł brutto137,40 zł netto
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl