wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 7/40

Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 7/40Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego
 
Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 7/40

              Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu pożarniczego, przede wszystkim służącego do podawania prądów gaśniczych o dużej intensywności oraz zaopatrywania innych samochodów w wodę. Samochód jest również środkiem transportu dla zastępu od 3 do 6 osób. Typoszereg obejmuje samochody ze zbiornikami wodnymi o pojemności od 7000 do 9000 dm3, wyposażonych w autopompy jednozakresowe niskiego ciśnienia.
              Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące
na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie samochodu w dodatkowy sprzęt i urządzenia ratownicze, a przede wszystkim w dodatkowe specjalne środki gaśnicze lub inne agregaty gaśnicze. Doposażenie samochodu może się odbyć przez zastosowanie odpowiedniego podwozia, zapewniającego konieczną rezerwę masy. Przy rozmieszczaniu wyposażenia należy zachować zasady bezpieczeństwa i ergonomii, określone w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest jako ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (pkt. 2.2.1 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP:
 
dla samochodu wyposażonego tylko w autopompę –
 
GCBA /
 
dla samochodu z dodatkowymi środkami gaśniczymi –
 
GCBA{} /{/}
 
gdzie:
- dodatkowy specjalny środek gaśniczy, w przypadku braku nie oznacza się,
- pojemność zbiornika na wodę gaśniczą, wyrażona w m3,
- nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar, wyrażona w hl/min,
- ilość specjalnego środka gaśniczego w m3 lub kg (zależnie od stanu skupienia), jeśli nie występuje to się nie oznacza.
 
Przykłady oznaczeń operacyjnych:
 
GCBA 8/50
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zbiornikiem wodnym o pojemności 8000 dm3
z autopompą o nominalnej wydajności 5000 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
 
GCBASn 7/40/750
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zbiornikiem wodnym o pojemności 7000 dm3
z autopompą o nominalnej wydajności 4000 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
oraz agregatem śniegowym o masie dwutlenku węgla 750 kg
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie
od własnych potrzeb.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi (zakres) szt. 3 ÷ 6
 1.  
Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym (zakres dopuszczalnych typów) typ A 40/8
A 50/8
A 60/8
 1.  
Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) dm3 7000 ÷ 9000
 1.  
Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku
do pojemności zbiornika wodnego)
% 10
 1.  
Urządzenie szybkiego natarcia typ niskociśn.
 1.  
Działko wodno-pianowe (zakres dopuszczalnych typów)* typ DWP 32
DWP 40
DWP 50
 1.  
Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych do parametrów pompy szt. 1
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1
 1.  
Zaczep holowniczy do holu sztywnego* szt. 2*
 
* uwagi do tabeli:
ad 6 - maksymalna wydajność działka nie większa niż nominalna wydajność autopompy,
ad 8 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowy manipulator umieszczony przy tablicy sterującej autopompą, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej i stałego nasłuchu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, posiadający co najmniej: włącznik zasilania, sygnalizację pracy i nadawania, głośnik z regulacją głośności oraz mikrofon; dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy,
ad 9 - po jednym z przodu i tyłu samochodu; jeśli samochód przewidziany jest do holowania przyczepy, to należy z tyłu zamiast zaczepu zastosować urządzenie sprzęgające typu „hak-ucho” lub „sworzeń-ucho”, kompatybilne z uchem dyszla przyczepy.
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 3 ÷ 6*
 1.  
Zapasowa butla do aparatu powietrznego* szt. 3*
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem szt. 2
Grupa 2 - pompy pożarnicze
 1.  
Pompa strumieniowa (wysysacz) i/lub pompa turbinowa szt. 2
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA szt. 6
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 10
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 6
 1.  
Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł szt. 6
 1.  
Przełącznik 110/75 szt. 2
 1.  
Przełącznik 75/52 szt. 2
 1.  
Zbieracz 2x75/110 szt. 1
 1.  
Rozdzielacz 110/75-110-75 szt. 1
 1.  
Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 2
 1.  
Smok ssawny 110 szt. 2
 1.  
Zasysacz liniowy z wężykiem co najmniej typu Z-4 kpl. 1
 1.  
Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt. 2
 1.  
Prądownica wodna PW 75 szt. 2
 1.  
Prądownica pianowa PP 4 szt. 2
 1.  
Prądownica pianowa PP 8 szt. 1
 1.  
Wytwornica pianowa WP 4-75 szt. 1
 1.  
Działko wodno-pianowe DWP 24 przenośne szt. 1
 1.  
Stojak hydrantowy 80 szt. 2
 1.  
Klucz do hydrantów podziemnych szt. 2
 1.  
Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 2
 1.  
Klucz do łączników szt. 4
 1.  
Klucze do pokryw studzienek szt. 1
 1.  
Pływak z zatrzaśnikiem szt. 2
 1.  
Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 2
 1.  
Mostek przejazdowy szt. 4
 1.  
Siodełko wężowe szt. 2
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Drabina nasadkowa (przęsło) szt. 2
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 2
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Topór ciężki szt. 1
 1.  
Bosak ciężki szt. 1
 1.  
Bosak podręczny szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm szt. 1
 1.  
Młot 5 kg szt. 1
 1.  
Siekiera 2 kg szt. 1
 1.  
Szpadel szt. 2
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna szt. 2
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65, wraz z ładowarką. kpl. 2
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 2
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1* kpl. 1
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Hol sztywny szt. 1
 

* uwagi do tabeli:
ad 10 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków; jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków, to nie są wymagane na wyposażeniu samochodu; ilość aparatów musi odpowiadać ilości osób załogi,
ad 11 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu; w przypadku aparatów wielobutlowych ilość zapasowych butli powinna zapewniać co najmniej jednokrotną wymianę dla 3 aparatów,
ad 53 - dopuszcza się na wyposażeniu zestaw ratownictwa medycznego bez noszy typu deska i kompletu szyn Kramera.
 

Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Pilarka ratownicza STIHL MS 461 R

Pilarka ratownicza STIHL MS 461 R5 345,02 zł brutto4 345,54 zł netto

Wąż tłoczny powlekany Bogdan Gil - 20m

Wąż tłoczny powlekany Bogdan Gil - 20m229,00 zł206,64 zł brutto168,00 zł netto

Radiotelefon przewoźny HYTERA MD785

Radiotelefon przewoźny HYTERA MD7852 035,72 zł brutto1 655,06 zł netto

Zestaw SET OF IRONS

Zestaw SET OF IRONS2 399,00 zł2 120,69 zł brutto1 724,14 zł netto

Kaseton wężowy C (52)

Kaseton wężowy C (52)359,00 zł330,46 zł brutto268,67 zł netto

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW4 802,00 zł brutto3 904,07 zł netto

Turbowentylator oddymiający PH-VP 600

Turbowentylator oddymiający PH-VP 6006 327,81 zł brutto5 144,56 zł netto

Kombinezon wypornościowy Mullion Northsea

Kombinezon wypornościowy Mullion Northsea659,00 zł598,27 zł brutto486,40 zł netto

Buty strażackie Komfort Plus

Buty strażackie Komfort Plus549,00 zł474,40 zł brutto385,69 zł netto

Nożyce Lukas S 511

Nożyce Lukas S 511Zapytaj o cenę

 • Banner_prawa_kol_Gallet
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl