wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 11/60

Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 11/60Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego

Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 11/60

            Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu pożarniczego współdziałającego w większych formacjach, przede wszystkim służącego do podawania prądów gaśniczych o dużej intensywności oraz zaopatrywania innych samochodów w wodę i środek pianotwórczy. Samochód jest również środkiem transportu dla 2 lub 3-osobowego zastępu. Typoszereg obejmuje samochody ze zbiornikami na wodę i środek pianotwórczy o łącznej pojemności nie mniej niż 11000 dm3, wyposażonych w autopompy jednozakresowe niskiego ciśnienia.
             Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowy sprzęt i urządzenia ratownicze, a przede wszystkim w dodatkowe specjalne środki gaśnicze i/lub inne agregaty gaśnicze, wynikające ze specyfiki zagrożeń, występujących na obszarze chronionym jednostki użytkującej. Doposażenie samochodu może się odbyć przez zastosowanie odpowiedniego podwozia, zapewniającego konieczną rezerwę masy. Przy rozmieszczaniu wyposażenia należy zachować zasady bezpieczeństwa i ergonomii, określone w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest jako ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (pkt. 2.2.1 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP:
 
dla samochodu wyposażonego tylko w autopompę –
 
GCBA {+}/
 
gdzie:
- pojemność zbiornika na wodę gaśniczą, wyrażona w m3,
- nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar, wyrażona w hl/min,
- pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w m3, podaje się, jeśli wynosi co najmniej 1,5 m3.
 
Przykłady oznaczeń operacyjnych:
 
GCBA 11/60
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zbiornikiem wodnym o pojemności 11000 dm3
z autopompą o nominalnej wydajności 6000 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
 
GCBA 8+4/60
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zbiornikiem wodnym o pojemności 8000 dm3
i zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 4000 dm3
oraz z autopompą o nominalnej wydajności 6000 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia

3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie
od własnych potrzeb.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi szt. 2 ÷ 3
 1.  
Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym
(co najmniej typu)
typ A 60/8
 1.  
Zbiornik na wodę do celów gaśniczych dm3 *
 1.  
Zbiornik na środek pianotwórczy dm3 *
 1.  
Urządzenie szybkiego natarcia typ niskociśn.
 1.  
Działko wodno-pianowe (co najmniej typu)* typ DWP 40
 1.  
Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych do parametrów pompy szt. 1
 1.  
Pompa elektryczna do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy wraz z wężem i osprzęt do pobierania środka
z zewnętrznego zbiornika
kpl. 1
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1
 1.  
Zaczep holowniczy do holu sztywnego* szt. 2*
 
* uwagi do tabeli:
ad 3 - nie określa się dolnej granicy pojemności z zastrzeżeniem, że łączna pojemność zbiorników nie może być mniejsza niż 11000 dm3,
ad 4 - nie mniej niż 10% pojemności zbiornika wodnego z zastrzeżeniem, że łączna pojemność zbiorników nie może być mniejsza niż 11000 dm3,
ad 6 - maksymalna wydajność działka nie większa niż nominalna wydajność autopompy,
ad 9 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowy manipulator umieszczony przy tablicy sterującej autopompą, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej i stałego nasłuchu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, posiadający co najmniej: włącznik zasilania, sygnalizację pracy i nadawania, głośnik z regulacją głośności oraz mikrofon; dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy,
ad 10 - po jednym z przodu i tyłu samochodu; jeśli samochód przewidziany jest do holowania przyczepy, to należy z tyłu zamiast zaczepu zastosować urządzenie sprzęgające typu „hak-ucho” lub „sworzeń-ucho”, kompatybilne z uchem dyszla przyczepy.
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 2
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem szt. 2
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA szt. 12
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 10
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 6
 1.  
Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł szt. 6
 1.  
Przełącznik 110/75 szt. 4
 1.  
Przełącznik 75/52 szt. 4
 1.  
Zbieracz 2x75/110 szt. 2
 1.  
Rozdzielacz 110/75-110-75 szt. 1
 1.  
Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 1
 1.  
Smok ssawny 110 szt. 2
 1.  
Zasysacz liniowy z wężykiem co najmniej typu Z-4 kpl. 1
 1.  
Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt. 2
 1.  
Prądownica wodna PW 75 i/lub PWT 75 szt. 2
 1.  
Prądownica wodna PW 52 szt. 1
 1.  
Prądownica pianowa PP 8 szt. 1
 1.  
Wytwornica pianowa WP 4-75 szt. 1
 1.  
Działko wodno-pianowe DWP 32 przenośne szt. 1
 1.  
Stojak hydrantowy 80 szt. 2
 1.  
Klucz do hydrantów podziemnych szt. 2
 1.  
Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 2
 1.  
Klucz do łączników szt. 4
 1.  
Klucze do pokryw studzienek szt. 1
 1.  
Pływak z zatrzaśnikiem szt. 2
 1.  
Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 2
 1.  
Mostek przejazdowy do węży tłocznych 110 szt. 4
 1.  
Siodełko wężowe szt. 4
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 2
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Topór ciężki szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
 1.  
Szpadel szt. 1
 1.  
Łopata szt. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna szt. 2
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, IP 65, wraz z ładowarką kpl. 2
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 2
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1* kpl. 1
 
* uwagi do tabeli:
ad 11 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków; jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków, to nie są wymagane na wyposażeniu samochodu,
ad 47 - dopuszcza się na wyposażeniu zestaw ratownictwa medycznego bez noszy typu deska i kompletu szyn Kramera.
 

Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Wąż tłoczny powlekany Bogdan Gil - 20m

Wąż tłoczny powlekany Bogdan Gil - 20m229,00 zł206,64 zł brutto168,00 zł netto

Smok ssawny prosty A 110

Smok ssawny prosty A 110436,24 zł brutto354,67 zł netto

Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52

Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52501,86 zł brutto408,02 zł netto

Motopompa szlamowa Honda WT30X

Motopompa szlamowa Honda WT30X7 200,00 zł6 855,10 zł brutto5 573,25 zł netto

Zestaw SET OF IRONS

Zestaw SET OF IRONS2 399,00 zł2 120,69 zł brutto1 724,14 zł netto

Turbowentylator oddymiający PH-VP 450

Turbowentylator oddymiający PH-VP 4504 530,57 zł brutto3 683,39 zł netto

Sygnalizator bezruchu SuperPASS II

Sygnalizator bezruchu SuperPASS II896,67 zł brutto729,00 zł netto

Belka drewniana - podkład 2000x100x100 mm

Belka drewniana - podkład 2000x100x100 mm490,77 zł brutto399,00 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet

Polecamy

Rękawice strażacki Proline Eco

Rękawice strażacki Proline Eco

199,00 zł169,00 zł brutto137,40 zł netto
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl